Nycklar

Det finns en nyckelring på bordet med nyckelringen av Finska Hyresgästers förening.

Enligt god hyressed ska hyresvärden se efter hyresbostadens trygghet i fråga om nycklar och låsanordning.

Enligt god hyressed måste hyresvärden överge en tillräcklig mängd nycklar åt hyresgästen. Som en lämplig mängd kan anses vara tre nycklar per lägenhet, eller en nyckel per bosatt samt en reservnyckel. 

Enligt god hyressed ska man ge hyresgästen möjligheten att införskaffa en skälig mängd extranycklar på egen bekostnad. Hyresvärden får också ha en egen nyckel till lägenheten.

Det är hyresvärdens ansvar att säkerställa lägenheten, bl.a. genom att serielåsa lås om förra hyresgästen inte ger tillbacka sina nycklar.

När man flyttar ut måste alla nycklar, inkluderande nycklar som hyresgästen själv har införskaffat, ges tillbaka till hyresvärden. Både i samband med nycklarnas överlåtande och återlämnande är det klokt att göra ett kvitto, ur vilket det framgår antalet nycklar.

Man måste vara skötsam när man behandlar nycklar. Man bör inte sätta information på nycklarna, som kan identifiera exempelvis ens namn eller address. Borttappade nycklar leder inte nödvändigtvis till en plikt att göra en ny serielåsning.