Lägenhetsuthyrning

Det finns en telefon på bordet och en glasvas med gula blommor.

Hyresvärden kan hyra sin lägenhet antingen själv eller genom att använda sig av ett förmedlingsföretag.

1. Hyresvärden hyr själv

Hyresvärden hyr ofta sin lägenhet själv. Hyresvärden känner väl till lägenheten han hyr och kan svara på hyresgästens frågor om företagets gemensamma utrymmen. Hyresvärden känner till de renoveringar han gjort och är vanligtvis väl medveten om de renoveringar som planeras i bostadsbolaget som delägare. Hyresvärden får dock inte vara expert på att hyra en bostadslägenhet. Det finns många guider och olika rådgivningstjänster på marknaden för att hjälpa hyresgäster. När du gör ett hyreskontrakt är det en bra idé att använda färdiga blankettmallar för att skapa ett hyresavtal som tjänar båda.

Suomen Vuokranantajat
Suomen Vuokranantajat ger råd till sina egna medlemmar per telefon i frågor som rör bostadsbolag, uthyrning och beskattning samt anordnar utbildningsevenemang.  
www.vuokranantajat.fi

Finlands fastighetsförbund
Fastighetsförbund har en betald telefonrådgivning öppen för alla, framför allt i frågor som rör bostadsbolag, samt gratis telefonrådgivning för sina egna medlemmar. www.fastighetsforbundet.fi

2. Användning av en mellanhand

Hyresvärden kan sköta uthyrningen själv eller använda en mellanhand. Hyresgästen kan även anlita en mäklare. Mäklarens uppgift är att ta hand om lägenhetens skärmar åt hyresgästen, sammanföra hyreskontraktets parter och bistå vid upprättandet av hyresavtalet. Mäklarfirman ska utföra mäklaruppdraget fackmannamässigt, omsorgsfullt och i enlighet med god mäklarsed och med beaktande av kundens och även denna motparts intressen. Därmed kan både hyresvärden och sökanden göra en skriftlig beställning till mäklaren. Enligt gällande mäklarlagstiftning är huvudmannen ansvarig för att betala mäklararvodet. En mellanhands verksamhet regleras av lagen om fastigheter och hyreslägenheter 1074/2000.

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2000/20001074


3. Hyrsgäst, välja hyrsbostad och lära känna lägenheten

Hyresgästen väljer lägenheten som sin bostad. Viktiga faktorer är lägenhetens skick, hyresbeloppet samt hyresrättens säkerhet och beständighet. Det är god hyressed att hyresvärden anmäler eventuella kända renoveringar som påverkar användningen av lägenheten så att hyresgästen kan överväga om de vill flytta in i en lägenhet som är på väg att renoveras inom en snar framtid. Hyresgästen bör också höra av sig och höra av hyresvärden om sådana renoveringar kommer eller om lägenheten ska säljas. Renoveringar som påverkar användningen av lägenheten omfattar fasad-, balkong- och VVS-reparationer.

Vid val av hyresbostad bör hyresgästen även vara uppmärksam på frågor utanför lägenheten, såsom typen av kollektivtrafik i närheten av lägenheten och avstånden till affärer, skolor, dagis, fritidsintressen och annan service.

Lägenhetens och bostadsbolagets skick är viktigt för att bestämma hyresnivån. En tvättstuga, torkrum, kylförråd samt bilparkering och fasta bredbandsanslutningar kan spela en betydande roll i beslutsfattandet.

När man utforskar lägenheten är det en bra idé att titta igenom alla rum. Vid en demonstration ska hyresvärden (eller mäklaren) se till att det finns tillräckligt med belysning för att utforska lägenheten. Hushållsapparaterna i hyreslägenheten (spis & kyl-frys) ingår som regel i hyresrätten och kan förväntas fungera. Om lägenheten har hushållsapparater som du inte vet hur man använder, fråga efter bruksanvisningen. Den avancerade hemtekniken i nya hem kräver expertis. Det är hyresvärdens ansvar att ge nödvändig vägledning.

I samband med rundturen är det bra att vara särskilt uppmärksam på omgivningens ljud och eventuella lukter och ljud som kommer in i lägenheten (rökning, restauranger). Ljud kan också höras från huvudvägarna på natten.

Hyresmarknaden fungerar idag till stor del online och ibland kan en hyreslägenhet till och med hyras utan att först besöka den på plats. I detta fall framhålls de uppgifter som lämnats i bostadsannonsen om hyreslägenheten. Bilderna och informationen om lägenheten ska överensstämma med lägenhetens skick och materialets riktighet ska tas om hand.


Ta reda på om lägenheten har externt förråd, som källare eller vind. Du kan inte automatiskt utgå från att lagringsutrymme är en del av ditt hyresavtal. Kolla om du har ett förråd för utomhusutrustning, tvättstuga eller bastu, parkeringsplats eller garage.


Tillbaka till början