Nedsättning av hyran

När kan man få nedsättning av hyran?

Hyresgästen har rätt att få rabatt på hyran, om hyresobjektet är i värre skick än avtalat. Rätten till nedsatt hyra gäller ändå inte om det bristfälliga skicket har orsakats av hyresgästen själv.

Oftast får hyresgästen nedsatt hyra på grund av en renovering. Renoveringar förhindrar oftast ett normalt boende och därefter har hyresgästen rätt att få nedsatt hyra.

Rätten till nedsatt hyra börjar när hyresgästen informerar hyresvärden om bristen. Man får inte ensidigt börja betala en nedsatt hyra, utan hyresgästen och hyresvärden måste först sinsemellan komma överens om mängden på den nedsatta hyran. Vi rekommenderar att beslutet om den nedsatta hyran görs skriftligen. 

Om hyresgästen hinner betala full hyra för tiden när hen har varit berättigad till nedsatt hyra, ska hyresvärden återge en summa motsvarande den nedsatta hyran till hyresgästen.