Strategi

Vuokralaiset VKL ry:s strategi 2022 -

 

Vision 2030Vi är Finlands mest kunniga intresseorganisation för hyres- och bostadsrättsinnehavare
HandlingsplanVi är den ledande expert- och intresseorganisationen för hyres- och bostadsrättsinnehavare. Vi påverkar utvecklingen och beredningen av bostadspolitiken i Finland och internationellt och är en eftertraktad partner i bostadsfrågor. Vi erbjuder sakkunnig rådgivning och information om bostadsfrågor till våra medlemmar och partners.
VärderingarVår verksamhetskultur är sakkunnig, fördomsfri, pålitlig och omtänksam.

Grundläggande 

uppgifter

 

Förbundets syfte är att:

 • fungera som en förbindelselänk för sina medlemmar och bevaka deras allmänna och gemensamma intressen,
 • vägleda och stödja medlemsorganisationernas samarbete genom att främja spridningen av korrekt information i frågor som rör hyresförhållanden,
 • upprätthålla och utveckla sina medlemmars kompetens och fungera som en rådgivande organisation som främjar god hyressed,
 • agera som intressebevakare för sina medlemmar i frågor som rör bostadsförhållanden och bostadskultur.

Strategiska mål

2022 - 2030

Åtgärder 

2022 - 2024

PåverkansarbeteI Finland finns det tillräckligt med prisvärda hyres- och bostadsrättslägenheter, hyresboende har fått högre anseende och upplevs som en trygg boendeform.
 • Vi driver hyres- och bostadsrättshyresgästernas ställning och intressen i utvecklings- och förberedelsearbetet inom bostadspolitiken genom att delta i lagstiftningsarbete och samarbetsprojekt.
 • Vi följer förändringar inom boendeområdet och på bostadsmarknaderna och informerar våra medlemmar och partners om dem samt ger bakgrundsinformation till medier och forskare.
 • Vi deltar i europeisk hyresgästsamverkan och följer internationell bostadspolitik.

Rådgivnings- och

Skolningsverksamhet

Vår rådgivning i bostadsfrågor är den mest kunniga och omsorgsfulla i Finland, och vår utbildning är aktuell och medlemsorienterad.
 • Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning till medlemmar och mot betalning till andra som behöver hjälp, samt till hyresvärdar.
 • Vi ansvarar för kompetensutvecklingen av vårt rådgivningspersonal.
 • Vi tillhandahåller omfattande och högkvalitativ information om boendefrågor genom publikationer, webbplatser, sociala medier och utbildningar.
 • Vi informerar om aktuella boendefrågor och marknadsför medlemskap och medlemsförmåner på webbplatser och i sociala medier.
 • Vi publicerar tidningen "Asuntomme", som förutom medlemskommunikation stärker medlemmarnas identitet som hyres- eller bostadsrättshyresgäster.
 • Vårt största utbildningsevenemang är årligen återkommande Hyresgästens dagar. Det riktar sig inte bara till medlemmar utan också till partners som bostadsrättsinnehavare, hyresvärdar och andra aktörer inom branschen.
Lokala åtgärderLokalföreningarna över hela Finland har nätverkat för att påverka hyresbostadsfrågor regionalt.
 • Vi stöder lokalföreningarna i utvecklingen av påverkan och medlemskommunikation genom att ge råd och utbildning till aktiva och medlemmar, upprätthålla kontakter med regionala medier, samt beakta lokalföreningarnas viktiga frågor i innehållet i tidningen "Asuntomme"

Förvaltning och

ekonomi

Vår styrelse är kunnig och nätverkad och vår ekonomi är stabil.
 • Vi klargör styrelsens roll i samhällspåverkan och utnyttjar styrelsens medlemmars expertis och nätverk för att främja boendefrågor.
 • Vi sköter ekonomin sparsamt och ansvarsfullt med hänsyn till verksamhetens ändamålsenlighet och söker ekonomiska partners för att utveckla verksamheten.