Säkerhet

På det vita bordet finns två vaser, en med en grön växt, samt en glasburk.

Vad är säkerhet?

Säkerheten är en pant, som man ger för att garantera uppfyllandet av avtalsvillkoren. I hyresavtal ger man oftast säkerheten till hyresvärden för att garantera hyresbetalningar och bra vård av lägenheten. För tydlighets skull är det bra att skriva i avtalet att säkerheten ges för allt ansvar i avtalet.

Säkerheten är hyresgästens egendom för hela hyresförhållanden. Hyresvärden måste behålla säkerheten försiktigt och separat från hyresvärdens andra pengar.

Säkerheten får inte används för repareningen av saker som resulterar från normal nötning.

Säkerheten måste ges tillbacka utan dröjsmål om det inte finns vanvård eller skador som resultat av hyresgästens oaktsamhet.
Hur stor kan säkerheten vara?

Säkerheten kan vara högst tre månaders hyra. Om hyran för en månad är 500 euro, kan säkerheten alltså högst vara 1500 euro. Säkerheten kan ändå alltid vara mindre. Den här gränsen begränsar inte den övre gränsen för en säkerhet som ges av en tredje part som borgen (Högsta Domstolen 2017:91).
Hur borde man leverera säkerheten?

Leveransen av säkerheten beror på avtalet. Säkerheten som överlåts som pengar bör sättas på konton under hyresgästens namn, så att räntan går åt hyresgästen. Om pengar sätts på hyresvärdens konto måste man i avtalet nämna att räntan går åt hyresgästen. När hyresförhållandet slutar betalar hyresvärden räntan till hyresgästen tillsammans med säkerheten.

Det är mot lagen att använda säkerheten för andra syften än vad säkerheten är till för, eftersom det inte är hyresvärdens pengar.

Betala aldrig säkerheten innan du har bekantat dig med lägenheten och undertecknat hyresavtalet.
Användning av säkerheten

Säkerheten ska returneras när hyresförhållandet slutar. Om hyresvärden har bytts ut under hyresförhållandet måste den nya hyresvärden returnena säkerheten oavsett om den förra hyresvärden har gett säkerheten till nya hyresvärden eller inte.

Innan säkerheten returneras borde parterna i hyresavtalet komma överens om en tid för slutbesiktningen. Besiktningen görs när lägenheten är tom och städad. Enligt god hyressed måste hyresgästen tömma lägenheten från all lös egendom och rengöra ytor såsom golv och väggar. Om slutstädningen inte har gjorts tillräckligt skötsamt får hyresvärden behålla en del av säkerheten för städkostnader.

När hyresvärden behåller säkerheten måste hen berätta för hyresgästen vad säkerheten används för.

Hyresgästen får inte lämna de sista hyrorna obetalda, även om hen har betalat säkerheten.


Tillbaka till början