Tillgänglighets-utlåtande

 

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.vuokralaiset.fi och har upprättats/uppdaterats 30.11.2020. Även om lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ännu inte direkt gäller oss, vill vi att våra webbtjänster ska vara så tillgängliga som möjligt.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

 

 

Status för digitala tjänsters tillgänglighet

Vår webbplats uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

 

 

Innehåll som inte är tillgängligt

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav

 

Uppfattbar

1.1.1. Icke-textuellt innehåll

  • Bilder som visas i nyhetslistan och evenemangskalendern på startsidan har inte ALT-texter, även om de definieras i själva nyheten/evenemanget.
  • ALT-text saknas för Yhdistysavain-logotypen i inloggningsfönstret.

1.4.3. Kontrast (minimum)

  • Datumet i nyheten har inte tillräcklig färgkontrast.
  • Fältrubrikerna på anmälningsformuläret har inte tillräcklig färgkontrast.
  • Den obligatoriska fältmarkeringen (*) på webbformuläret har inte tillräcklig färgkontrast.

 

Hanterbar

2.1.1. Tangentbord

  • Det går inte att komma åt hamburgermenyn som visas på mobilen via tabulatortangenten.

 

Förståelig

3.1.1. Sidans språk. A

  • Det går för närvarande inte att ange något annat språk än finska som huvudspråk på webbplatsen.

 

 

Upptäckte du en brist i tillgängligheten på vår digitala tjänst? Meddela oss och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristen.

Du kan ge tillgänglighetsfeedback via e-post till adressen toimisto@vuokralaiset.fi.

 

 

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss som ansvarar för webbplatsen. Det kan ta upp till 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats beskrivs noggrant hur du kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

 

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
Telefonväxel 0295 016 000

 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten

Vi är engagerade i att förbättra tillgängligheten för digitala tjänster.

Vi har uppmärksammat ALT-texter för bilder, rubriker för sidotexter och textlängder. Vi har konverterat infografik till text och kommer att lägga till textning för våra videor i framtiden. Vi har också tagit bort blinkande bilder från vår startsida.

Det finns fortfarande gamla filer på vår webbplats som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Vi åtgärdar dem så snart som möjligt.

 

 

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Vår rådgivningstjänst är tillgänglig måndagar kl. 08.30–14.00 samt kl. 16.00–18.00 och tisdag till torsdag kl. 08.30–13.40. Rådgivningens telefonnummer: 0600 9 1515 (1,92 euro/min + pvm)

För medlemmar i Vuokralaiset ry: 09 4770 360 (utan extra kostnad).

 

Denna webbplats/applikation publicerades

03.06.2015

 

Denna webbplats/applikation uppdaterades efter betydande förändringar

28.01.2020