Indexhöjningar


Hur räknar man indexhöjningen?


Exempelräkning

Hyran av lägenheten är bindad i konsumentprisindex, vars grundtidspunkt är 1951:10 = 100.

I exempeln hyresavtalet has undertecknats 1.4.2017, när den nyaste indexsiffran, 1923, är från februari 2017. Hyran i avtalet är 700 euro. Hyran kontrolleras årligt.

Höjningen räknas sådär, att indexsiffran från höjningstidpunkten delas med siffran från avtalets underteckningstidpunkten. Svaret multipliceras med originella hyran.


Hyrahöjningen i 2018

Konsumentprisindexsiffran från februari 2018 är 1935. Höjad hyran är därefter:

1935 / 1923 * 700 euro = 704,36 euro


Hyrahöjnginen i 2020

Konsumentprisindexsiffran från februari 2020 är 1976. Nya hyran är:

1976 / 1923 * 700 euro = 719,29 euro


Du kan hitta konsumentprisindexssifror från Statistikcentraletsnätsida: Tilastokeskus