Erittäin tärkeät vaalit tulossa

Asumisen hinta on ollut jo vuosikausia ajankohtainen teema vaaleissa, mutta kevään eduskuntavaaleissa tuo aihe todella tärkeä. Elinkustannukset ovat nousseet merkittävästi ja vaikeuttanut monien pieni- ja keskituloisten ihmisten elämää.

Kuten kansanedustajakollegani, entinen Vuokralaiset ry:n järjestöpäällikkö Pia Lohikoski tässä lehdessä kertoo, eduskunnassa on paljon tahoja, jotka haluaisivat rajoittaa valtion tuella tuettujen asuntojen määrää ja leikata asumistukia. Jokainen pienituloinen tietää, että tukien leikkaaminen tarkoittaisi rahan vähenemistä jopa välttämättömistä elämän tarpeista. Ja jos ei olisi voittoa tavoittelematonta ARA-asuntoja, asumisesta joutuisi maksamaan entistä enemmän, sillä markkinaehtoinen asuntotuotanto pyörii voiton tavoittelun lähtökohdista.

On totta, että Suomessa on suuri joukko ihmisiä, joiden pärjäämiseen elinkustannusten nousu ei vaikuta millään tavalla. He ovat usein myös se joukko, jonka ääni kuuluu parhaiten ja jotka jaksavat olla aktiivisia muun muassa äänestämisessä.

Jotta pieni- ja keskituloisten ihmisten ääni kuuluisi paremmin tulevissa vaaleissa, oman elämän tosiasioista kannattaa jutella omien porukoiden lisäksi vaalikentillä niin ehdokkaita tavatessa kuin esimerkiksi kirjoittamalla heille sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

Annamme tässä lehdessä näkökulmia keskusteluihin. Lehden kannesta voit lukea Vuokralaiset ry:n vaaliteemat, joita avattiin edellisessä lehdessä laajemmin (edellinen lehti löytyy verkkosivuiltamme). Lisäksi esittelemme tässä lehdessä alan muiden järjestöjen vaaliteemoja kommentoiden niitä Vuokralaisten näkökulmasta.

Hyvät ystävät, olkaa kevään eduskuntavaaleissa aktiivisia myös äänestämään. Sitä kautta jokainen voi vaikuttaa siihen, mihin suuntaan asumisen asioita seuraavan neljän vuoden aikana viedään. Nämä ovat todella tärkeät vaalit vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden näkökulmasta katsottuna!


SUNA KYMÄLÄINEN
Puheenjohtaja
Vuokralaiset VKL ry,
kansanedustaja


Takaisin sivun alkuun