Asumisoikeusasunnot vetävät hyvin ja järjestelmä on toimiva

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara on kerännyt järjestysnumeropalveluunsa tietoja asumisoikeusasuntojen hakuprosessiin liittyen sen jälkeen, kun asumisoikeuslain uudistamisen jälkeen järjestysnumeroiden myöntäminen siirtyi kunnilta Aralle. Muutos mahdollisti aso-sopimusten tietojen valtakunnallisen keräämisen.

Tuoreimmat puolivuotistiedot ovat aikajaksolta 1.9.2023–29.2.2024 ja niiden mukaan asoasuntoihin on tehty yli 3 600 sopimusta. Sopimuksen tehneiden keski-ikä oli 48 vuotta. Suurin osa asumisoikeussopimuksista tehtiin pääkaupunkiseudulle, Helsingin kehyskuntiin, Tampereen seudulle ja Turun seudulle.

Noin 40 % asumisoikeusasuntoon muuttavista asui aiemmin vuokralla ja lähes viidennes omistusasunnossa. Uusituista sopimuksista noin kolmannes koski vaihtoa toiseen asumisoikeusasuntoon. Tehdyistä sopimuksista 3 % koski sopimuksen saamista luovutuksena toiselta henkilöltä, kuten puolisolta, vanhemmalta tai lapselta.

Yli puolet asumisoikeusasuntoon muuttavista haki asuntoa yksin. Lapsiperheiden osuus oli noin viidennes. Kolmannes oli kahden hengen talouksia. Perheiden keskikoko oli 2,3 henkilöä.

Yli puolet asumisoikeussopimuksista tehtiin yksin, mutta vain harva halusi yksiön. Yksiöön muutti vain 7 %. Halutuimpia olivatkin hieman suuremmat asunnot, kaksiot (34 %), kolmiot (30 %) ja jopa 4–5 huoneen asunnot (29 %).

Helmikuun lopussa 2024 Aran asumisoikeuspalvelussa oli yhteensä 36 200 voimassa olevaa järjestysnumeroa, joilla ei vielä ollut asumisoikeusopimusta tehtynä. Suomessa oli tuona ajankohtana yhteensä 56 875 asumisoikeusasuntoa, jotka sijaitsevat 48 kunnassa.

– Merkille pantavaa näissä tiedoissa on, että asoasuntoihin siirrytään todella usein vuokralta, jolloin vuokra-asuntoja vapautuu niitä enemmän tarvitseville. Tärkeänä pidämme myös tietoa siitä, että myös yksinasuvat kokevat voivansa asua asoasunnossa väljemmin eli yksiöt eivät ole haluttavia silloin, kun asumisen hinta mahdollistaa isomman asunnon hankinnan, korostaa toiminnanjohtaja Anne Viita.


Takaisin sivun alkuun