Leikkaustoimet haastavat toimintaa joka puolella Suomea

Myös muissa vuokrataloyhtiössä kannetaan huolta asukkaiden pärjäämisestä. Asuntomme-lehti kysyi asumiseen kohdistuvien leikkaustoimenpiteiden vaikutuksista Lappeenrannan ja Kajaanin vuokrataloyhtiöiltä.

Millä tavalla asumistuen ja muiden sosiaalitukien leikkaukset vaikuttavat yhtiönne toimintaan?

– Pieniä ja edullisia asuntoja on yhtiömme asuntokannassa kohtalaisen vähän. Keskimääräinen asuntokoko on 52 neliötä ja niissäkin voi vuokrat nousta jo yli tukirajojen. Tämä laittaa entistä enemmän asukkaat hakemaan edullisempia asuntoja. Isompien asuntojen tyhjäkäytön pelätään lisääntyvän entisestään varsinkin taajamien laitamilla. Vuokranmääritykseen on Asuntopalvelussa aina kiinnitetty erityistä tarkkuutta ja olemme sitoutuneet pitämään kustannukset kurissa, jotta vuokrataso saadaan pidettyä vapaita markkinoita alemmalla tasolla, kertoo Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n toimitusjohtaja Martti Mäkelä.

– Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarissa päädyttiin tekemään hyvin maltilliset vuokrantarkistukset vuodelle 2024, huolimatta kohonneista ylläpito- ja rahoituskustannuksista. Keskimäärin neljässä tasausryhmässä vuokrat tarkistuvat noin 2%, mikä tarkoittaa keskimääräisesti noin 0,20€/m2/kk korotusta. Seuraamme tarkoin, miten asukkaamme pärjäävät, kun muun muassa asumistukea lähdetään leikkaamaan. Joillekin asukkaille pienikin lisämeno voi olla liikaa arjessa. Riskit vuokrasaamisten suhteen kasvavat, jos ihmiset eivät kykene maksamaan vuokriaan. Mahdollisten vuokrasaamisten kasvu vastaavasti heijastuu yhtiön talouteen. On olemassa riski, että muut asukkaat joutuvat ”paikkaamaan” saamatta jääviä vuokria. Strategiamme mukaisesti tavoitteemme on kuitenkin pitää vuokrat kohtuullisina myös jatkossa ja siten vaikuttaa asuntojen käyttöasteeseen, kertoo Kajaanin Pietarin toimitusjohtaja Ismo Kukkonen.

Millä tavalla asumisneuvonnan määrärahojen leikkaus vaikuttaa toimintaanne?

– Asumisneuvonnan määrärahojen leikkaus ei tässä kohtaa vaikuta toimintaamme. Olemme juuri vahvistaneet asumisneuvonnan resursseja ja koemme, että asumisneuvonnasta saamamme hyöty on arvokasta ja säästää kustannuksia toisaalla. Asukkaat tarvitsevat entistä enemmän tukea, jotta asuminen onnistuu ja tätä haluamme vuokranantajan ominaisuudessa olla edesauttamassa. On tärkeää, että jokaisella on koti ja siitä pystytään huolehtimaan ja pitämään vuokralaisen velvollisuuksista kiinni. Onnistunut asuminen on kaikkien etu, toteaa Mäkelä.

– Kajaanin Pietarilla on oma sosiaali-isännöitsijä, joka tarjoaa apua asumiseen liittyvissä yllättävissä tilanteissa. Koemme tämän neuvontapalvelun tarjoamisen tärkeänä palveluna. Sosiaali-isännöitsijä tukee asukkaita elämän yllättävissä tilanteissa kuten sairastuminen, avioerot ja asumisen häiriöt. Muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta tarjottavan palvelun sisältöön ja määrään. Teemme myös laaja-alaista moniammatillista yhteistyötä eri viranomaistahojen kuten kaupungin, hyvinvointialueen, poliisin kanssa, toteaa Kukkonen.


Takaisin sivun alkuun