Yhteishallintolain uudistus voimaan tammikuussa 2024

Eduskunta on hyväksynyt uudistetun yhteishallintolain, joka astuu voimaan 1.1.2024. Lakia sovelletaan valtion tukemissa vuokrataloissa. Yhteishallintoa kehitettiin päivittämällä laki vastaamaan nykyistä tilannetta, jossa vuokrataloyhtiöt ovat hyvin erilaisia kooltaan ja asukasrakenteeltaan.

Uusi laki vahvistaa asukkaiden osallistumismahdollisuuksia yhtiötasolla siten, että yhteistyöelimen valitseminen tulee lakisääteiseksi. Samoin kehitettiin yhteishallinnon toimintatapoja ja palautteenantoa. Asukkailla tulee olemaan myös oikeus yhteisökohtaiseen talouden ja hallinnon valvojaan. Asukashallintoon osallistuvien määrää laajennetaan siten, että 15–17-vuotiaat itsenäisesti asuvat saavat äänioikeuden asukaskokouksissa. Lain toteutumista valvoo ARA.

– Uudistuksessa hyvää on se, että vuokranantajan pitää vastedes kertoa asioiden etenemisestä ja kommunikoida asukkaiden kanssa tiiviimmin. Eli enää pelkkä kuunteleminen ja asioiden kirjaaminen pöytäkirjaan ei riitä. Olisimme kuitenkin toivoneet, että äänioikeus olisi annettu tasavertaisesti kaikille 15–17 vuotiaille. Se olisi ehkä houkutellut nuoria mukaan asukashallintoon ja kasvattanut siten uutta voimaa asukasvaikuttamiseen, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.