Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet varmistettava uudessa laissa

Asukasdemokratian toteutuminen pitää varmistaa niin pienissä kuin isoissa yhtiöissä tasavertaisesti. Vuokralaiset ry korostaa lain tavoitetta lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. 

–Lakiuudistuksen tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia. Samalla pitää varmistaa, että erikokoiset toimijat tulkitsevat lakia samalla tavalla. Kyse on asukasdemokratian uskottavuudesta ja siitä, että asukkaita saadaan jatkossa kannustettua nykyistä enemmän mukaan asukastoimintaan. Talotason asukasdemokratian toteutuminen vaatii nimenomaan aktiivista toimintaa taloissa. Vaikuttamismahdollisuudet ovat keskeinen motivaattori toimintaa, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

 

HEKA sai tarkastuslautakunnalta huomautuksen

Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta totesi vastikään, että HEKA ei noudata yhteishallintolakia kaikilta osin. HEKAn taloissa talotoimikunnilla ei ole tällä hetkellä yhteishallintolain mukaista oikeutta päättää järjestyssäännöistä tms. talotason toiminnoista. Yhtiö on perustellut laista poikkeamista sillä, että isossa yhtiössä on yhdenvertaisuuden turvaamiseksi oltava samanlaiset säännöt ja perusteet eri taloissa.

– Tarkastusvaliokunta onneksi toteaa, että HEKA soveltaa vuokralaisdemokratiaa laajemmin kuin laki edellyttää. Lain pitäisi jatkossa kuitenkin olla niin yksiselitteinen, että yhtiöt eivät pystyisi soveltamaan lakia tällä tavoin. Asukkailla on korkea kynnys lähteä peräämään oikeuksiaan, sillä valittaminen Aluevalvontavirastoon on maksullista, toteaa Viita.

Viita pitää hyvänä, että asia tuli esiin ja lakia pystytään uudistamaan tarvittavin osin myös tämänkaltaisissa asioissa.

– Tapaus osoitti, kuinka tärkeä lakiuudistuksen tavoite asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä on ja kuinka helposti voimassa olevaa lakia voidaan tulkita asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heikentävästi, toteaa Viita

Tarkastuslautakunta on ohjeistanut HEKAn päivittämään vuokralaisdemokratiasääntönsä lain mukaiseksi yhteishallintolain uudistamisen jälkeen.

– Ohjeistuksen aikatavoitteesta nousee ikävä kyllä mieleen, että oletetaanko yhteishallintolain tukevan tämänkaltaista toimintaa. Toivottavasti näin ei kuitenkaan ole, vaan lakia pyritään uudistamaan aidosti asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia turvaavaan suuntaan, toteaa Viita.

 

 Yläkuva: 

Kuvassa HOAS.n Jätkäsaaren kohteen kerhohuone, Jätkäbaari. Viihtyisät yhteistilat kasvattavat asukkaiden motivaatiota toimia yhdessä.


Takaisin sivun alkuun