Mitä tapahtuu vuokrasuhteelle vuokralaisen tai vuokranantajan kuoltua?

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita hymyilemässä yllään vaaleanpunainen villatakki.

Vuokralaisen tai vuokranantajan elämän päättyessä, hänen velvoitteitaan ryhtyy hoitamaan kuolinpesä. Huoneiston yhdessä kuolleen henkilön kanssa vuokrannut voi jatkaa vuokrasuhdetta kuolinpesän sijaan.

Jos vuokralainen kuolee, siirtyy vastuu vuokrasuhteen velvoitteista, muun muassa vuokranmaksusta, vuokralaisen kuolinpesälle, johon kuuluvat tavallisesti lapset ja puoliso.

– Kuolemantapauksessa kuolinpesällä on paljon hoidettavia tehtäviä surun keskellä, niin myös omaisen asumiseen liittyvät asiat. Esimerkiksi vuokrasopimus ei pääty itsestään vuokralaisen kuolemaan, vaan kuolinpesän on irtisanottava se, kertoo toiminnanjohtaja Anne Viita.

Kuolinpesä saa aina irtisanoa sopimuksen kuten toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, vaikka sopimus olisi määräaikainen. Kuolinpesä voi siis irtisanoa sopimuksen kuukauden irtisanomisajalla riippumatta siitä, mitä sen kestosta tai irtisanomisajan alkamisesta on sovittu. Vuokrasopimus voidaan päättää myös nopeammin yhteisesti sopimalla, jolloin kannattaa muistaa määritellä tarkasti, milloin vuokranmaksuvelvollisuus päättyy.  Vuokrasopimus tulee lain mukaan irtisanoa aina kirjallisesti sekä irtisanomisilmoitus toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti.

– Kuolinpesän on huolehdittava myös asunnon tyhjentämisestä ja loppusiivouksesta sekä avainten palauttamisesta, muistuttaa Viita.

Perheeseen kuuluva voi jatkaa sopimusta

Jos kuolleella vuokralaisella on yhteinen vuokrasopimus toisen kanssa, sopimuksen päättämiseksi tulee kuolinpesän ja eloon jääneen vuokralaisen irtisanoa sopimus yhdessä.

– Kummallakin on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus myös omalta osaltaan. Siinä tapauksessa se osapuoli, joka ei ole irtisanonut sopimusta, jatkaa vuokrasuhdetta yksin, kertoo Viita.

Huoneiston yhdessä kuolleen vuokralaisen kanssa vuokrannut ja vuokralaisen perheeseen kuuluvat henkilöt voivat jatkaa vuokrasuhdetta kuolinpesän sijasta. Perheen jäsenten pitää olla asunnossa asuvia, että on oikeus jatkaa sopimusta.

– Jos perheenjäsen jatkaa vuokrasopimusta, siitä on ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa vuokralaisen kuolemasta. Samalla vastuu vuokrasuhteen velvoitteista siirtyy kuolinpesältä ilmoituksen tehneelle, kertoo Viita.

Vuokranantajan kuolema ei päätä vuokrasopimusta

Jos vuokranantaja kuolee, tulee hänen kuolinpesänsä vuokranantajan sijaan vuokrasuhteen osapuoleksi.

– Jos vuokralaisella on voimassa oleva vuokrasopimus, ei vuokranantajan kuolema päätä sopimusta. Vuokrasuhde jatkuu vuokranantajan kuoleman jälkeen entisin ehdoin, toteaa Viita. 

Vuokranantajan kuolinpesän on kuitenkin ilmoitettava vuokralaiselle vuokranantajan kuolemasta ja tarvittaessa nimettävä yhteyshenkilö, esimerkiksi kuolinpesän hoitaja vuokrasuhdetta koskeviin asioihin.

– Kuolinpesä voi kuitenkin ryhtyä myymään asuntoa, joten vuokralaisen on hyvä varautua siihen, että tulee irtisanotuksi asunnosta, muistuttaa Viita.

Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on kolme kuukautta ja vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa kuusi kuukautta. Vuokralaisen irtisanominen on aina annettava kirjallisesti ja todisteellisesti. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava irtisanomisen peruste ja sopimuksen päättymisajankohta.

Huomioi myös nämä asiat:

Kaikki asunnon avaimet on vuokrasuhteen päätyttyä palautettava vuokranantajalle. Tarkista, onko avaimia annettu esimerkiksi kotihoidolle, ystäville tai naapureille.

Tiedätkö, kuka on omaisesi vuokranantaja? Vuokralaisen lähipiirin olisi hyvä tietää vuokranantajan yhteystiedot, jotta vuokranantajaan saadaan tarvittaessa nopeasti yhteys.

Vuokrasuhteen päättymisajankohdasta voidaan myös sopia. Joskus on kaikkien osapuolten etu, ettei irtisanomisaikoja noudateta. 

Vuokranantajan kuollessa kuolinpesä palauttaa vakuuden, jos sille ei ole pidättämisperustetta. 


Takaisin sivun alkuun