Vuokra-asunnon irtisanominen

Puualustan päällä asetelma, jossa kasvi ja käpy

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus

Vuokrasopimus tulee lain mukaan irtisanoa kirjallisesti sekä irtisanomisilmoitus toimittaa vastaanottajalle todisteellisesti.

Kirjallisuuden vaatimuksen täyttää myös sähköinen ilmoitus, jos sen sisältöä ei voi yksipuolisesti muuttaa ja jos ilmoitus on tallennettavissa.

Todisteellisella toimittamisella tarkoitetaan sitä, että irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen voidaan varmistaa. Pelkkä lähetetty sähköposti ei siis kelpaa, kuten ei myöskään kirjattu kirje tai postiluukusta tiputettu ilmoitus. Irtisanomisilmoitus on todisteellisesti toimitettu mikäli vastaanottaja kuittaa sen vastaanotetuksi tai sivullinen todistaja todistaa vastaanoton. Todistajaksi kannattaa valita ennemmin vaikkapa naapuri tai talonmies kuin oma puoliso. Myös postin saantitodistuskirjeellä lähetetty irtisanominen on riittävä, mikäli vastaanottaja kuittaa hakeneensa kirjeen.

Irtisanomisilmoitus on mahdollista toimittaa haastemiehen välityksellä. Haastemiehen käyttö voi olla hyvä vaihtoehto, mikäli ei itse tavoita vuokranantajaa. Haastemies perii tällä hetkellä irtisanomisilmoituksen toimittamisesta 80 euroa, ajantasaiset tiedot löytyvät www.oikeus.fi sivustolta. Ongelmaksi haastemiehen käyttämisessä voi kuitenkin muodostua se, kuinka nopeasti haastemies pystyy toimittamaan irtisanomisilmoituksen. Valtakunnallisesti esiintyy suurtakin vaihtelua, vaihteluväli on parista päivästä jopa kahteen kuukauteen, riippuen resursseista ja etenkin siitä, kuinka vaikeasti tavoiteltava henkilö on. Jos siis haluaa, että irtisanomisilmoitus toimitetaan nopeasti, haastemies ei tähän välttämättä pysty. Asiakkaan toiveet pyritään ottamaan huomioon, mutta siltikään aina ei ole mahdollista saada irtisanomisilmoitusta toimitettua asiakkaalle mieleisessä ajassa.

Olemme laatineet valmiin pohjan, jolla voit laatia irtisanomisilmoituksen. Täytä merkityt kentät ja toimita todisteellisesti yllä mainittujen ohjeiden mukaisesti vuokranantajalle.


Vuokra-asunnon irtisanomislomake.pdf (460 kB)


Lakisääteiset irtisanomisajat

Vuokranantajan irtisanoessa

Vuokranantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen päävuokrasuhteessa:

  • Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on 3 kuukautta.

  • Vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa 6 kuukautta.

  • Irtisanominen on aina annettava kirjallisesti ja todisteellisesti. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava irtisanomisen peruste ja sopimuksen päättymisajankohta.


Vuokralaisen irtisanoessa

Vuokralaisen irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen on irtisanomisaika:

  • Vuokrasuhteen kestosta riippumatta 1 kuukausi.

  • Irtisanominen tulee aina antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Perustetta ei tarvita.


Alivuokrasuhteessa

Alivuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanomisajat ovat:

  • Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 1 kk

  • Vähintään vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 3 kk

Alivuokralaisen puolelta irtisanomisaika on

  • Vuokrasuhteen kestosta riippumatta 14 vrk.


Irtisanomisajan alkamisajankohta

Irtisanomisaika alkaa aina tiedonantokuukauden viimeisestä päivästä lukien, ellei muuta ole sovittu.


Esimerkki

Vuokralainen lähettää irtisanomisilmoituksen Postin saantitodistuspalvelulla 31.1. Vuokranantaja hakee sen postista 4.2. Tällöin ilmoitus katsotaan toimitetuksi 4.2., ja kuukauden irtisanomisaika alkaa helmikuun viimeinen päivä. Sopimus päättyy tällöin 31.3.


Takaisin sivun alkuun