Alan toimijoiden vaalitavoitteet

Alan järjestöt ovat Vuokralaiset ry tavoin asettaneet eduskuntavaaleihin omat tavoitteensa. Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen kommentoi muiden toimijoiden tavoitteita.

RAKLI ry 

(Kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien ja rakennuttajien järjestö)

1. Panostuksia vihreän siirtymän vauhdittamiseen

Oikea-aikaisilla ja oikein mitoitetuilla energiaratkaisuilla turvataan vihreää siirtymää energiamurroksen keskellä.

2. Arjen sujuvuutta kestävällä asunto- ja veropolitiikalla

Asunto- ja veropolitiikan ennakoitavuus on elintärkeää, sillä investoinnit ja rahoituspäätökset tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin.

3. Joustavampaa kaavoitusta ja sujuvampia lupakäytäntöjä

Kaavoituksen ja luvittamisen määrätietoinen sujuvoittaminen vahvistaa kaupunkien merkitystä talouden veturina.

4. Oikein kohdentamalla kohti 2030-lukua

Panostukset osaamiseen, koulutukseen ja tutkimukseen ovat välttämättömiä talouden kasvulle.

Lisätietoa: www.rakli.fi/raklin-eduskuntavaalitavoitteet-2023/

 

KOVA ry 

(Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat)

1. Kohtuuhintainen asuminen edistää Suomen kasvua ja menestystä.

2. Kohtuuhintainen asuminen on kustannustehokasta yhteiskunnalle ja sen tuesta hyötyvät asukkaat.

3. Kohtuuhintainen asuntotuotanto tarvitsee toimivan tukijärjestelmän ja vakaan toimintaympäristön.

4. Kohtuuhintainen asuntotuotanto vakauttaa kiinteistö- já rakentamisalan suhdanteita.

5. Kuntien kaavoitus ja tonttitarjonta mahdollistavat rakentamisen.

6. Rakennuskannan energiatehokkuuden parantaimen toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

7. Asunnottomuuden poistaminen edellyttää kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

Lisätietoa: www.kovary.fi


Suomen Vuokranantajat ry

1. Yksityiset vuokranantajat takaavat joustavan ja monipuolisen vuokramarkkinan.

Maailman paras vuokra-asuminen turvataan huolehtimalla pienten yksityisten vuokranantajien toimintaedellytyksistä. On myös vuokralaisen etu, että yksityisten vuokranantajien asemaa ei heikennetä verotusta tai sääntelyä kiristämällä.

2. Kannustetaan suomalaisia taloudelliseen varautumiseen ja vaurastumiseen

Kannustamalla suomalaisia sijoittamiseen edistämme hyvinvoinnin kasvua ja kotitalouksien varautumista. Hallituskaudella 2023–2027 perustetaan työryhmä selvittämään keinoja, joilla edistetään suomalaisten säästämistä ja sijoittamista.

Sijoittamisen aloittamisen kynnystä voidaan madaltaa vapauttamalla pienimmät pääomatulot verosta.

3. Turvaa asumiseen ja vuokraustoimintaan

Taloyhtiöiden asumisrauhaa edistetään nopeuttamalla häätöjä ja helpottamalla häiriötilanteisiin puuttumista.

Tuomioistuinmenettelyjä nopeutetaan lisäämällä tuomioistuinlaitoksen resursseja ja ottamalla käyttöön pienten riita-asioiden menettely.

Lisätietoa: www.vuokranantajat.fi/yhdistys/vaikuttaminen/eduskuntavaalit-2023/


Takaisin sivun alkuun