Kuinka yhtiöt ovat valmistautuneet yhteishallintolain uudistukseen?

Yhteishallintolaki uudistuu ensi vuoden alussa. Asuntomme-lehti kysyi neljältä toimijalta ympäri Suomea, miten yhtiöt ovat asiaan valmistautuneet, miten muutos vaikuttaa yhtiön toimintaan ja vastaako lakimuutos toiminnan tarpeita.


Sevas Kodit Oy, Seinäjoki

– Olemme tiedostaneet tulevat muutokset ja selvittäneet sen vaikutuksia. Asukasdemokratiaan lakiuudistus tuo nähdäksemme aika minimaalisia muutoksia. Suurempi tarve olisi saada nostettua asukasaktiivisuutta, johon olemme panostaneetkin. Lakimuutoksella ei liene tuohon asiaan vaikutusta, toteaa toimitusjohtaja Sami Siikala.

 

Helsingin kaupungin asunnot Oy, Heka

– Käynnistimme uuden asukasdemokratiasäännön valmistelun jo hyvissä ajoin eli viime vuoden marraskuussa, vaikka lakia ei oltu tuolloin vielä hyväksytty. Meillä on uutta sääntöä valmistelemassa työryhmä, johon kuuluu neljä asukkaiden edustajaa ja kolme edustajaa Hekasta. Asukasdemokratiasäännössä kuvataan yhteishallintolakia tarkemmin Hekan yhteishallintoa, sen eri tasoja ja niiden tehtäviä ja oikeuksia, kertoo toimitusjohtaja Jaana Närö.

Itse lakimuutos ei tuo kovin suuria muutoksia Hekan yhteishallinto- ja asukasdemokratiatoimintaan, sillä yhtiöllä on Närön mukaan nykyistä lakia laajempia asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia.

– Meillä on muun muassa ollut yhteistyöelimiä, Heka-tason talouden ja hallinnon valvoja ja olemme myös jo pitkään aina valinneet asukasedustajan mukaan talojen peruskorjausten suunnitteluun ja toteutukseen, toteaa Närö ja korostaa uuden lain tuovan tullessaan uusia velvollisuuksia.

– Laki asettaa meille paljon velvollisuuksia asioiden yhdessä valmisteluun, ratkaisujen perustelemiseen ja sen esiin tuomiseen, miten asukkaiden mielipiteet on ratkaisuja tehtäessä otettu huomioon. Uskon, että näissäkin asioissa pääsemme asukkaiden kanssa hyvään yhteistyöhön. Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö on edellytys kaikelle yhteistoiminnalle, toteaa Närö.  

Uudesta laista jäi Hekan arvioiden mukaan pois eräs keskeinen asia.

– Mielestämme laissa olisi tullut enemmän korostaa asukastoimikuntien roolia keskeisinä talojen yhteishengen ja yhteisöllisyyden luojina. Edes asukastoimikuntien varsin byrokraattista tehtäväluetteloa ei haluttu nyt yksinkertaistaa ja muuttaa sellaiseen muotoon, joka voisi enemmän kannustaa nuorempiakin asukkaita tulemaan mukaan asukastoimintaan, harmittelee Närö.   

Vaikka uusi laki ja uusi sääntö eivät tuo kovin paljon muutoksia vanhaan verrattuna, Hekan tavoitteena on järjestää koulutus aiheesta ensi syksynä.

 

Niiralan Kulma, Kuopio

– Muutoksen ympärillä käyty keskustelu on jo ollut omiaan saamaan asukkaitamme aktivoitumaan ja tarkistamaan oikeuksiaan, kertoo palvelupäällikkö Joni Mäenpää ja toteaa lakimuutoksen valmistautumistyön jo alkaneen.

– Kävimme syksyllä 2022 läpi yhteistyöelimemme eli asukasneuvoston kanssa läpi hallituksen esitystä laista. Asukasneuvostomme näkökulma oli, että tulevan lakiin liittyvät muutokset liittyen yhtiön viestintään ja asukastoimikuntien työhön ovat Niiralan Kulmassa hyvällä mallilla, joten muutokset eivät aiheuta yhtiölle suuria toimenpiteitä.  Asukastoimikuntien oikeudet säilyvät kuitenkin tulevassa laissa pääosin ennallaan.

Lakiin liittyvistä muutoksista asukastoimikunnille kerrotaan erillisellä tietopaketilla ja kevään asiakaslehdessä.

– Uudessa laissa yhteistyöelimen oikeudet osallistua yhtiön toimintaan kasvavat runsaasti. Olemme Niiralan Kulmassa pyrkineet viemään kaikki asumiseen vaikuttavat asiat asukasneuvoston pohdittaviksi ennen hallituksen päätöksentekoa. Uuden lain määrittämät oikeudet asukasneuvostolle ovat kuitenkin hyvin laajat, joten saamme varmasti vielä tarkemmalla silmällä katsoa päätöksiämme ja viedä ne matalammalla kynnyksellä jatkossa asukasneuvoston käsittelyyn, toteaa Mäenpää.

 

Tampereen vuokra-asunnot Oy (TVA)

TVA:lla on vain 400 lain piiriin kuuluvaa ARA-asuntoa ja 1800 vapaarahoitteista vuokra-asuntoa.

– Vaikka suurin osa asunnoistamme ei kuulu lain piiriin, olemme kehittämässä asukastoimintaamme vuoden 2023 aikana. Lakimuutokset sinällään ovat nykytoimintaamme nähden pieniä eivätkä juurikaan muuta toimintaamme. Muutostarpeet ovat enemmänkin yrityksemme halua kehittää kokonaisvaltaisesti asukastoimintaamme ja aktivoida sitä, kertoo asiakkuuspäällikkö Mikko Purola.

TVA:n kokemuksen mukaan asukastoimintaa on ollut haastavaa saada useimmissa taloissa käyntiin, tai vaihtoehtoisesti toiminta on kuihtunut alkuinnostuksen jälkeen muutaman vuoden sisällä.

– Nyt koetamme yhdistää toimintojamme vapaan puolen ja yhteishallintolain alaisten vuokra-asuntojen osalta sekä luoda asukastoimintamalli, joka palvelee soveltuvasti kaikkia asukkaitamme.  Olemme myös tehneet oman asukasyhteistyön käsikirjan, joka esitellään teemaillassa, kertoo Purola.

Teemailta on TVA:n uusi asukastoiminto, johon kutsutaan kaikki asukastoimikuntien jäsenet ja luottamushenkilöt. Tilaisuudessa asukasaktiiveilla on mahdollisuus keskustella asumiseen ja kunnossapitoon liittyvistä kysymyksistä isännöitsijöiden kanssa. Asukkailla on myös mahdollisuus ehdottaa tilaisuudessa yhteistä valvojaa asukkaiden kokouksessa nimeämistä ehdokkaista sekä antaa lausuntoja yhtiön hallitukselle yhtiön toiminnasta, taloudesta ja yhteisestä hoitojärjestelmästä, sekä yhteisistä tiloista ja hankinnoista.

– Lisäksi teemaillassa voidaan käsitellä asukastoimikuntien ja luottamushenkilöiden tekemiä aloitteita. Illassa pyritään myös aktivoimaan asukkaita asukastoimintaan ja vaihtamaan keskenään kokemuksia asukastoiminnoista. Jos talokohtaista aktiivisuutta ei ole tarpeeksi, tarkoituksena on myös perustaa taloryhmiä, jotka toimisivat samalla tavalla kuin talokohtainen asukastoiminta, kertoo Purola.


Takaisin sivun alkuun