Vuokralaiset ry on Ninalle näköalapaikka

Vuokralaiset ry:n uutena lakineuvojana aloittanut Nina Nyberg kokee olevansa vuokralaisten asioiden näköalapaikalla.

– Hakeuduin töihin Vuokralaiset ry:hyn, koska asumiseen liittyvä juridiikka on sydäntäni lähellä ja Vuokralaiset tekee tärkeää työtä valtakunnallisena vuokralaisten ja asumisoikeusasukkaiden edunvalvojana ja neuvonantajana. Koen olevani tässä työssä vuokralaisten asioiden näköalapaikalla, kertoo Helsingissä asuva Nina.

Lakineuvojat ovat yleensä oikeustieteen opiskelijoita, mutta Nina on jo valmis lakimies, oikeustieteen maisteri, joka on toiminut yrittäjänä vuodesta 2019 lähtien.

– Yrittäjyyden ohella olen työskennellyt muun muassa kuluttajariitalautakunnassa sivutoimisena esittelijänä antaen ratkaisusuosituksia kuluttajien ja yritysten välisiin oikeudellisiin riitoihin, kertoo Nina.

Nina aloitti työnsä Vuokralaiset ry:n lakineuvojana viime vuoden lopulla ja on jo saanut hyvän käsityksen siitä, millaisiin asioihin lakineuvojaa tarvitaan avuksi.

– Vuodenvaihteen jälkeen erilaiset vuokrankorotuksiin liittyvät kysymykset ovat olleet esillä paljon. Toisaalta myös esimerkiksi kysymykset vuokranalennukseen ja takuuvuokriin liittyen tulevat esiin säännöllisesti, Nina toteaa.

Nina itse asuu Helsingissä. Ammattiin liittyvän juridiikan tunteminen on ollut hänelle hyödyksi myös omaan asumiseen liittyen.

– Pidän juristin ammatissa siitä, että joka päivä on mahdollisuus oppia jotakin uutta, Nina toteaa.


Takaisin sivun alkuun