Lakineuvojamme vastaa

Voit lähettää kysymyksiä lakineuvojallemme Asuntomme-lehdessä julkaistavaksi: toimisto@vuokralaiset.fi

Mitä vuokralaisen pitää ottaa huomioon huoneistoon tutustuessa?

Vastaus:
Vuokralaisen tulee tutustua asuntoon huolella ennen sen vuokrausta. Asunto vuokrataan yleensä siinä kunnossa, kun se on ollut huoneiston näytössä. Näytössä kannattaa tarkistaa erityisesti huoneiston pinnat, lattian kunto ja huoneiston mahdolliset hajut. Näyttö kannattaa sopia valoisaan aikaa, jotta huoneistoon pystyy tutustumaan kunnolla. Mikäli näyttöä ei pystytä järjestämään valoisaan aikaan, kannattaa näyttöön varautua taskulampun kanssa. Kuuntele huoneistossa ympäristön ja naapuruston äänet.


Voiko vuokralainen irtisanoa tai purkaa määräaikaisen sopimuksen ilman, että joutuu maksamaan vuokrasopimuksessa sovitun sopimussakon?

Vastaus:
Määräaikainen vuokrasopimus on sitova ja sitä ei pääsääntöisesti voi irtisanoa. Tuomioistuin voi kuitenkin oikeuttaa vuokralaisen irtisanomaan määräaikaisen vuokrasopimuksen laissa määritellyillä perusteilla. Muutoin sopimussakko on maksettava, mikäli vuokralainen haluaa päättää vuokrasopimuksen ennenaikaisesti. Sopimusosapuolilla on tietenkin mahdollisuus neuvotella sopimuksen päättämisestä muullakin tavalla.

Vuokralaisella on kuitenkin oikeus purkaa vuokrasopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Tällöin vuokralainen ei myöskään joudu maksamaan sopimussakkoa. Vuokralaiselle syntyy oikeus purkaa sopimus, jos asukkaan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä, huoneisto ei ole sovitussa kunnossa vuokrasuhteen alkaessa, vuokralainen ei saa asuntoa hallintaan sovittuna ajankohtana tai jos huoneisto tai osa siitä on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta. Purkukynnys täyttyy vain, jos asunnon puutteellisuudella on olennainen merkitys, tai hallinnan menetyksestä aiheutuu vuokralaiselle olennaista haittaa. Purkukynnystä eivät täytä pienet puutteet tai viat asunnossa. Mikäli asunnon käyttäminen aiheuttaa terveydelle ilmeistä vaaraa, tulee vuokralaisen voida näyttää huoneiston terveydelle aiheuttama vaara toteen.


Kenen puoleen vuokralainen voi kääntyä, jos vuokranantaja, isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus eivät ryhdy asunnon oleellisen vian korjaustoimenpiteisiin?

Vastaus:
Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle huoneiston vahingoittumisesta tai huoneiston puutteellisuudesta. Vuokranantaja on vastuussa asunnon kunnosta ja kunnossapidosta, jos muusta ei ole sovittu. Jos vuokranantaja ei korjaa asunnon olennaista puutteellisuutta saatuaan siitä tiedon, vuokralainen voi korjata puutteen vuokranantajan kustannuksella. 

Mikäli asunnon epäilee aiheuttavan terveydelle haittaa, eikä vuokranantaja toimi saatuaan ilmoituksen asiasta, vuokralainen voi pyytää asumisterveysasioita hoitavan terveystarkastajan paikalle. Terveystarkastajan ensimmäinen käynti on maksuton.


Mistä vuokralainen voi saada apua vuokrasopimuksen päättämiseen liittyvän riidan ratkaisemiseen?

Vastaus:
Riitatilanteet tulisi aina pyrkiä ensisijaisesti selvittämään osapuolten kesken. Mikäli yhteisymmärrystä ei tilanteeseen löydy, joudutaan riita siirtämään riidanratkaisuelimen tutkittavaksi. Riidat koskien asunnon irtisanomista tai purkamista käsitellään lähtökohtaisesti käräjäoikeudessa. Jollei ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa oikeusapua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Tällöin tulisi ottaa yhteyttä oikeusaputoimistoon. Taloudellista tukea on myös mahdollista saada mahdollisesti ottamastaan oikeusturvavakuutuksesta.


Takaisin sivun alkuun