Hallitus unohtanut pienituloisten tarpeet

Vuokralaiset ry pitää uuden hallituksen asuntopoliittista linjaa pieni- ja keskituloisia syrjivänä ja hyvätuloisia suosivana. Hallitusohjelman tavoite lisätä omistusasumisen mahdollisuuksia ja supistaa ARA-tuotantoa lähtee Vuokralaiset ry:n mielestä perinteisestä hyvätuloisten ihmisten ajattelutavasta, jossa jokainen on oman onnensa seppä.

– Hallituksella ei selvästikään ole ymmärrystä, että globaali talous, teknologian kehittyminen, maailmanpoliittinen tilanne ja ilmastokriisi ovat vieneet pohjaa tuolta ajattelulta. Yhä useampi ihminen on muun muassa rakenteellisen työttömyyden takia vailla työtä ja monet työssäkäyvätkin kärsivät asuntomarkkinoiden rajusta polarisoitumisesta, painottaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Hallitusohjelmassa esitetään muun muassa pitkän korkotuen ARA-tuotantoa supistettavan ja asumisoikeusasuntojen uudistuotannon lakkauttamista.

– Hallituksen kaavailemat muutokset ARA-asuntotuotantoon ovat valtiontaloudellisesti kustannusvaikutuksiltaan niin vähäisiä, että esitettyjä muutoksia ei voi pitää muuna kuin ideologisina arvovalintoina. Pieni- ja keskituloisten tarpeet on sivuutettu, mutta hyvätuloisten tarpeet huomioitu tuloverojen keventämisen myötä, toteaa Viita ja ihmettelee esitysten ristiriitaisuutta.

– Nuo hallitusohjelman kirjaukset heikentävät pieni- ja keskituloisten asukkaiden mahdollisuuksia hakeutua töihin kasvukeskuksiin ja ovat siten pahasti ristiriidassa hallituksen työllistämistavoitteiden kanssa, muistuttaa Viita.