Lakineuvojamme vastaa

Voit lähettää kysymyksiä lakineuvojalle Asuntomme-lehdessä julkaistavaksi: toimisto@vuokralaiset.fi


Millä perusteilla vuokraa voi nostaa?


Kysymys:
Millä perusteella vuokranantaja saa nostaa vuokraa? Vuokranantaja vetoaa oikeuteensa nostaa vuokraa indeksikorotuksena. Voiko näin tehdä?

Vastaus:
Vuokraa on mahdollista korottaa, jos tästä on sovittu vuokrasopimuksessa. Vuokrasopimuksessa on usein sovittu, että vuokra on sidottu jonkin indeksin mukaiseen korotukseen. Yleisimmin käytetyt indeksit ovat elinkustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi. Sovittaessa indeksikorotusehdoista on samalla sovittava vuokrantarkistuksen ajankohta. 

Indeksikorotus lasketaan siten, että otetaan sovitun korotusajankohdan viimeisin tiedossa oleva indeksipisteluku, joka sitten jaetaan vuokrasopimuksen solmimisen aikaisella pisteluvulla. Saatu vastaus kerrotaan alkuperäisellä vuokranmäärällä. 

Esimerkiksi: Vuokrasopimus on solmittu 1.9.2021. Vuokrankorotusperusteeksi on sovittu elinkustannusindeksi, jonka mukaan sopimuksen solmimishetkellä viimeisin tiedossa oleva pisteluku on luku 2015. Vuokran määräksi on sovittu 500 € / kk. Tarkistusajankohta on sovittu vuoden päähän sopimuksen solmimisesta. Tarkistusajankohtana 1.9.2022 viimeisin tiedossa oleva pisteluku on 2172. 

Korotus lasketaan siten seuraavasti: 2172/2015 x 500 = 538,96, jolloin korotetuksi vuokraksi saadaan 538,96 euroa. 

Hyvä vuokratapa suosittelee, että vuokranantaja ilmoittaa vuokrankorotuksesta myös silloin, kun vuokralainen pystyy itsekin laskemaan korotuksen ja tietää korotuksen ajankohdan.

On myös hyvä huomata, että taloyhtiön päättämää ylimääräistä vastiketta ei voi automaattisesti siirtää vuokralaisen maksettavaksi.


Takaisin sivun alkuun