Pitkän korkotukimallin laki uudistetaan

Ympäristöministeriö valmistelee ARA-asuntojen rakennuttamiseen käytetyn pitkän korkotukimallin kehittämisen suuntaviivoja. Kehittämisen suuntaviivat annetaan lausunnoille vuoden lopulla 2021. Saatujen lausuntojen pohjalta valmistellaan luonnos hallituksen esitykseksi, josta pyydetään lausuntoja viimeistään keväällä 2022. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vuonna 2022.