Strategia

Vuokralaiset VKL ry:n strategia 

2022 –


Visio 2030Olemme Suomen asiantuntevin vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden etujärjestö.
Toiminta-ajatusOlemme johtava vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden asiantuntija- ja edunvalvontajärjestö. Vaikutamme asuntopolitiikan kehittämis- ja valmistelutyöhön Suomessa ja kansainvälisesti ja olemme haluttu kumppani asumisasioissa. Tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa ja tiedotusta asumisasioista jäsenillemme ja kumppaneillemme.
ArvotToimintakulttuurimme on asiantunteva, ennakkoluuloton, luotettava ja välittävä.
Perustehtävät

Liiton tarkoituksena on:

- toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja,

- ohjata ja tukea jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa edistämällä oikean tiedon levittämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevissa asioissa,

- ylläpitää ja kehittää jäseniensä osaamista ja toimii hyvää vuokratapaa edistävänä neuvontajärjestönä,

- toimia asunto-oloja ja asumiskulttuuria koskevissa asioissa jäsentensä edunvalvojana.


Strategiset tavoitteet 2022-2030Toimenpiteet 2022-2024
VaikuttamistyöSuomessa on tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, vuokra-asumisen arvostus on noussut ja se koetaan turvallisena asumismuotona.

- Ajamme vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden asemaa ja etuja asuntopolitiikan kehittämis- ja valmistelutyössä osallistumalla lainsäädäntötyöhön ja yhteistyöhankkeisiin.

- Seuraamme asumisasioissa ja asuntomarkkinoilla tapahtuvia muutoksia ja tiedotamme niistä jäsenillemme ja kumppaneillemme sekä taustoitamme niitä medioille ja tutkijoille.

- Toimimme eurooppalaisessa vuokralaisyhteistyössä ja seuraamme kansainvälistä asuntopolitiikkaa.

Neuvonta- ja koulutustoimintaNeuvontamme asumisasioissa on Suomen asiantuntevinta ja välittävintä, ja koulutuksemme on ajanmukaista ja jäsenlähtöistä.

- Tarjoamme puhelinneuvontaa maksutta jäsenille ja maksullisena muille apua tarvitseville, ja vuokranantajille.

- Huolehdimme neuvontahenkilöstön osaamisen kehittämisestä.

- Tarjoamme kattavasti ja laadukkaasti tietoa asumisasioista julkaisuissa, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja koulutuksissa.

- Kerromme ajankohtaisista asumisasioista ja markkinoimme yhdistyksen jäsenyyttä ja jäsenetuja nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

- Julkaisemme Asuntomme-lehteä, joka jäsenviestinnän lisäksi vahvistaa jäsenistön identiteettiä vuokra- tai asumisoikeusasukkaina.

- Mittavin koulutustapahtumamme on vuosittain järjestettävät Vuokralaispäivät. Se on suunnattu jäsenten lisäksi kumppaneille, kuten asunto-osakeasukkaille, vuokranantajille ja muille alan toimijoille.

PaikallistoimintaPaikallisyhdistykset eri puolilla Suomea ovat verkostoituneet vaikuttaakseen vuokra-asumisasioihin alueellisesti.- Tuemme paikallisyhdistyksiä vaikuttamis- ja jäsenviestinnän kehittämisessä neuvomalla ja kouluttamalla aktiiveja ja jäseniä, pitämällä yhteyttä alueellisiin medioihin sekä huomioimalla paikallisyhdistyksille tärkeät asiat Asuntomme-lehden sisällöissä.
Hallinto ja talousHallituksemme on asiantunteva ja verkostoitunut ja taloutemme on vakaa.

- Kirkastamme hallituksen roolia yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja hyödynnämme hallituksen jäsenten asiantuntemusta ja kontaktiverkostoja asumisasioiden edistämiseksi.

- Hoidamme taloutta säästäväisesti ja vastuullisesti toiminnan tarkoituksenmukaisuus huomioiden ja etsimme taloudellisia kumppaneita toiminnan kehittämiseksi. 


Takaisin sivun alkuun