Vuokralaiset ry:n strategia

Pääset lukemaan ja halutessasi tallentamaan koneellesi Vuokralaiset ry:n strategian pdf-muodossa tämän linkin kautta.
 

Sidosryhmä yhteistyö/vaikuttaminen
 

Olemme alalla aktiivinen osallinen sidosryhmäverkostossa. Muutostilanteessa olemme ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita asumisen alan toimijoiden kanssa. Teemme aktiivista kartoitusta uusien sidosryhmäyhteistyökumppaninen löytämiseksi.
 

Asiantuntijuus
 

Asiantuntijuus on toimintamme ydin. Olemme johtava asiantuntija vuokralaisten edunvalvonnassa ja asuntopolitiikassa. Lainsäädännön muutostyössä olemme ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita. Pysymme ajan tasalla muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.
 

Valistus- ja neuvontatoiminta
 

Laadukas neuvonta on olemassa olon perusta. Jäsenemme saavat meiltä asiantuntevaa ja luotettavaa neuvontaa lainsäädännöstä ja muuttuvista tulkinnoista. Olemme vahvasti mukana lainsäädännön muutostyössä. Asiantuntijuutemme näkyy aktiivisena tiedottamisena.
 

Talous
 

Vahva talous on toiminnalle välttämätöntä. Talous vakautetaan laajapohjaisemmaksi vahvistamalla jäsenpohjaa ja palveluidemme markkinointia tehostamalla.
 

Aluetoiminta
 

Autamme alueellisia paikallisyhdistyksiä verkostoitumisessa. Olemme mukana tukemassa paikallisyhdistysten toimintaa ja koulutuksia. Tiedotamme ajankohtaisia tietoja ja tapahtumia paikallisyhdistyksille.
 

Hallitus
 

Hallituksen roolia viestijänä toiminnan mahdollistajana kirkastetaan. Hallitus osallistuu aktiivisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Hallituksen roolia arvojohtajana ja verkostoitumisessa mallinnetaan.