Strategia


Sidosryhmä yhteistyö/vaikuttaminen

Olemme alalla aktiivinen osallinen sidosryhmäverkostossa. Muutostilanteessa olemme ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita asumisen alan toimijoiden kanssa. Teemme aktiivista kartoitusta uusien sidosryhmäyhteistyökumppaninen löytämiseksi.

Asiantuntijuus

Asiantuntijuus on toimintamme ydin. Olemme johtava asiantuntija vuokralaisten edunvalvonnassa ja asuntopolitiikassa. Lainsäädännön muutostyössä olemme ennakkoluulottomia yhteistyökumppaneita. Pysymme ajan tasalla muuttuvassa ja kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.

Valistus- ja neuvontatoiminta

Laadukas neuvonta on olemassa olon perusta. Jäsenemme saavat meiltä asiantuntevaa ja luotettavaa neuvontaa lainsäädännöstä ja muuttuvista tulkinnoista. Olemme vahvasti mukana lainsäädännön muutostyössä. Asiantuntijuutemme näkyy aktiivisena tiedottamisena.

Talous

Vahva talous on toiminnalle välttämätöntä. Talous vakautetaan laajapohjaisemmaksi vahvistamalla jäsenpohjaa ja palveluidemme markkinointia tehostamalla.

Aluetoiminta

Autamme alueellisia paikallisyhdistyksiä verkostoitumisessa. Olemme mukana tukemassa paikallisyhdistysten toimintaa ja koulutuksia. Tiedotamme ajankohtaisia tietoja ja tapahtumia paikallisyhdistyksille.

Hallitus

Hallituksen roolia viestijänä toiminnan mahdollistajana kirkastetaan. Hallitus osallistuu aktiivisesti sosiaalisen vuorovaikutuksen edistämiseen. Hallituksen roolia arvojohtajana ja verkostoitumisessa mallinnetaan.