Asumisoikeusasioiden ensimmäinen neuvottelukunta järjestäytyi

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä on valittu ensimmäisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi Asuntosäätiön asukasedustaja Mikael Friman.

Toimintansa juuri aloittaneen neuvottelukunnan tehtävänä on seurata asumisoikeusjärjestelmän toimintaa, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja sekä muulla tavoin kehittää asumisoikeusasumista koskevia asioita.

Ympäristöministeriö asetti valtakunnallisen asumisoikeusasioiden neuvottelukunnan ensimmäiseksi toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2024.

Neuvottelukunnan varsinaisia jäseniä ovat asukkaat, yhteisöt ja järjestöt. Ympäristöministeriön, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja Valtiokonttorin edustajat voivat osallistua kokouksiin asiantuntijoina.