Korkotukilain uudistus keväällä eduskuntaan

Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa koskevaa 40 vuoden korkotukilainoituksen lainsäädännön uudistus on ympäristöministeriön mukaan tarkoitus saada ulos eduskunnasta vielä kuluvalla eduskuntakaudella. Vuokralaiset ry pitää lakiuudistusta tarpeellisena.

Pitkillä 40 vuoden korkotukilainoilla tuetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista. Asukkaat näihin asuntoihin valitaan sosiaalisin perustein.

– Pitkällä korkotuella rakennutetaan Suomeen vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, jotka pysyvät kohtuuhintaisina vuosikymmeniä eli ovat asukkaiden kannalta turvallisia asuntoja. Nykyisessä markkinatilanteessa, jossa asumisen hinta on jo historiallisen korkea, ARA-asuntojen tarve on entistä suurempi. Siksi on hyvä, että tätä järjestelmää uudistetaan, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.