Viivästyskoron laskeminen

Jos vuokralainen ei maksa vuokraansa täysimääräisenä sopimuksessa mainittuna päivänä, on vuokranantaja oikeutettu perimään viivästyneelle vuokralle viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Viivästyskorko myöhässä oleville vuokrille lasketaan seuraavasti:


Korkoprosentti x viivästyspäivien lukumäärä x viivästyneen vuokran määrä
100 x 360

 

Viivästyskorkoprosentti on määritelty korkolaissa. Prosentti on EKP:n puolivuosittain määräämä viitekorko + 7 %. Korkoprosentit on nähtävillä mm. Suomen Pankin Internet-sivuilla osoitteessa www.suomenpankki.fi, Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorko, Suomen pankki (voimassa 30.6.2017 asti)

Viivästyskorkoa saa velkoa erääntyneelle, maksamattomalle vuokralle eräpäivää seuraavasta päivästä maksupäivään, molemmat päivän mukaan laskien. Korkopäivää laskettaessa kuukauden pituudeksi katsotaan 30 päivää ja vuoden 360 päivää.


Esimerkki:

Vuokra (630 euroa) on maksettu 20.3. kun oikea maksupäivä olisi ollut 2.3. Korkoprosentti on 8,25 (toukokuussa 2011)

Viivästyskoron määrä lasketaan seuraavasti:
 

8,25 x 18 x 630 = 2,59 euroa
100 x 360


Katso myös vero.fi -sivuston Viivekorko- ja veronlisäyslaskuri.

 

Tietoa myöhästyneen laskun hoitamisesta ja sen vaiheista löydät Lindorff:in maksumyohassa.fi -sivustolta.