Vuokrankorotus

Punainen linnunpönttö

Vuokrankorotus ja vuokrantarkistaminen

Vuokrankorotus on yleiskielessä käytetty sana vuokrasopimuksessa olevasta vuokrantarkistamistavasta. Yleensä vuokrasopimuksissa sovitaan vuosittaisesta vuokrankorotuksen suuruudesta ja samassa yhteydessä mainitaan korotuksen ajankohta.

Vuokran indeksikorotukseen löydät neuvoja ja esimerkkejä täältä.

Vuokrankorotukset vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa

 • Vuokrasopimuksen perusteella vuokraa voidaan korottaa, jos tätä koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksesta tulee käydä ilmi sekä vuokrankorotusperuste että korottamisen ajankohta.
  • Jos vuokrankorotusperuste on sellainen, että vain vuokranantaja pystyy laskemaan vuokrankorotuksen määrän, on vuokranantajan ilmoitettava vuokralaiselle kirjallisesti uusi vuokra ja sen voimaantulopäivä. Ilmoitus olisi suotavaa tehdä hyvissä ajoin, esimerkiksi kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

  • Hyvä vuokratapa suosittelee, että vuokranantaja ilmoittaa vuokrankorotuksesta myös silloin, kun vuokralainen pystyy itsekin laskemaan korotuksen ja tietää korotuksen ajankohdan.


 • Vuokrankorotus muutoin kuin vuokrasopimuksessa mainituin tavoin (vuokranantajien tekemät tasokorotukset):
  • Neuvottelut tulee aloittaa vähintään 6 kk ennen aiottua korotusta.

  • Korotukset eivät saa ylittää vuosittain 15 %:a muutoin kuin tilanteissa, joissa tehdään merkittäviä kiinteistön tai huoneiston vuokra-arvoa kohottavia korjauksia.

  • Jos neuvottelut eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä lain mukaan mahdollisuus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.
   • Hyvän vuokratavan mukaista on, että irtisanomisen yhteydessä vuokranantaja ilmoittaa millä vuokralla sopimus voisi jatkua sekä missä ajassa vuokraa koskeva muutos viimeistään olisi hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi.


Vuokrankorotukset ARA-vuokrasuhteissa

 • Rajoitusten alaisissa ARA-vuokrasuhteissa noudatetaan omakustannusperusteista vuokranmääritystä.

 • Ilmoitus vuokrankorotuksesta tulee antaa vähintään 2 kk ennen korotetun vuokran voimaantuloa. Ilmoituksesta on käytävä ilmi korotuksen peruste ja uusi vuokra.

 • Erikseen laskutettavien käyttökorvausten (kuten vesimaksu) korotuksesta ei tarvitse erikseen ilmoittaa vuokralaiselle, jos korotus perustuu kulutuksen kasvuun tai huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärään.

 • ARA-kohteilla tarkoitetaan valtion lainoittamaa asuntotuotantoa, jossa asukasvalintaperusteet on erikseen määritelty.

Takaisin sivun alkuun