Suomalaisesta kannattavat lapsiperheiden asumisen tukemista

Väestöliiton joulukuussa julkaistussa Perhebarometrissa nousi esiin, että kolme neljästä suomalaisesta kannattaa lapsiperheiden asumisen tukemista. Perhepoliittiset toimet ja uudistukset koettiin jopa aiempia vuosia tärkeämmiksi.

– Tilanteessa, jossa syntyvyys laskee koko ajan, ei ole oikea aika leikata esimerkiksi asumistuista tai ottaa käyttöön ARA-asuntojen tulorajoja, jotka vähentävät lapsiperheiden mahdollisuuksia saada kohtuuhintainen asunto, toteaa toiminnanjohtaja Anne Viita.

Perhebarometrin mukaan kaksi viidestä suomalaisesta kokee, ettei valtiovalta tue lapsiperheitä riittävästi. Kyselyn avovastauksissa tuotiin esiin myös huoli siitä, että lapsiperheiden tuet ja palvelut eivät riittävästi ehkäise lasten jakautumista hyvä- ja huono-osaisiin.

– Hallituksen kaavailemat toimet lisäävät eriarvoisuutta. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat lapset, joiden elämään hallituksen ajama politiikka saattaa vaikuttaa peruuttamattomasti vuosikymmeniksi, kuten tapahtui 90-luvun laman ankaran leikkauspolitiikan seurauksena, muistuttaa Viita.