Uudet lakineuvojat esitteillä

Juulia, Suvi ja Nelli vastaavat puheluusi Vuokralaiset ry:n neuvontapuhelimessa. Heidän kauttaan saat tietoa moninaisista vuokra-asumiseen liittyvistä lakiasioista.


Juulia Vuori

”Olen toisen vuosikurssi oikeustieteen opiskelija. Minulla on oma vuokra-asunto opiskelupaikkakunnallani Rovaniemellä ja yhteinen vuokra-asunto puolisoni kanssa Espoossa.

Hakeuduin Vuokralaiset ry:hyn töihin, koska vuokra-asiat ovat kiinnostavia ja käytännönläheisiä. On mukavaa päästä hyödyntämään omaa osaamista muiden auttamisessa, ja samalla haastaa itseään oppimaan uutta joka päivä.

Neuvontapuheluissa yleisimpinä asioina käsitellään vakuuden palauttamiseen ja vuokralaisen oikeuteen saada vuokranalennusta liittyvät asiat. Myös lykättyyn irtisanomisajankohtaan koskevien ehtojen soveltamisesta kysytään.

Tästä työstä on ollut hyötyä myös itselle asumisessa. On totta kai hyödyllistä tuntea omat oikeutensa ja velvollisuutensa vuokralaisena. Olen oppinut myös sen, ettei koskaan tule solmia sopimusta, jonka kaikkia ehtoja ei ymmärrä tai hyväksy.”


Suvi Pekkala

”Olen toisen vuoden oikkari ja asun Turussa Hannunniitulla vuokra-asunnossa. Alkujani olen kotoisin Levin matkailukylästä Lapista.

Hakeuduin Vuokralaiset ry:lle töihin, sillä minuun vetosivat yhdistyksen edustama arvomaailma. Lisäksi paloin halusta päästä käsittelemään konkreettisia oikeudellisen alan kysymyksiä, ja lakineuvontaharjoittelijan työ tarjosikin oivan tilaisuuden siihen. Työ on vastuullista ja hyvin opettavaista niin asumisen kuin asiakaspalvelun alalla. 

Eniten neuvontapuheluissa nousevat esille vakuuteen ja tavanomaiseen kulumiseen liittyvät kysymykset. Usein myös tiedustellaan, onko tietty sopimusehto tapauksessa pätevä, tai millä edellytyksillä vuokrasopimus on mahdollista purkaa.

Koen, että työstäni on ollut hyvin paljon hyötyä omaa arkielämääni ajatellen! Olen saanut paljon perspektiiviä omaan asumiseeni ja sen suunnitteluun. Töissä käsittelemämme kysymykset ja teemat koskettavat ihmisiä elämäntilanteesta ja iästä riippumatta, joten uskon Vuokralaiset ry:ssä saamistani opeista olevan korvaamatonta apua myös tulevaisuudessa.”


Nelli Lehtinen

”Opiskelen oikeustiedettä kolmatta vuotta. Asun tällä hetkellä vuokra-asunnossa Rovaniemellä. Hakeuduin töihin Vuokralaiset ry:hyn sen vuoksi, että asumiseen liittyvät kysymyksen kiinnostavat minua ja lisäksi minusta on hienoa, että työssä pääsee auttamaan ihmisiä heidän jokapäiväistä elämäänsä koskevissa ongelmissa.

Neuvontapuheluissa on korostunut erityisesti asunnon kunnossapitoa koskevat kysymykset. Esimerkiksi asukkaan oikeuksista asunnon korjaustoimenpiteen aikana on kysytty paljon.

Työstäni on ollut hyötyä omaan asumiseeni siten, että tunnen hyvin oikeuteni vuokralaisena ja tiedostan myös velvollisuuteni huoneiston huolellisesta hoitamisesta. Olen myös oppinut arvostamaan hyviä välejä ja neuvotteluyhteyttä vuokranantajani kanssa.”


Yläkuva: 

Juulia Vuori, Suvi Pekkala ja Nelli Lehtinen hakeutuivat Vuokralaisten lakineuvojiksi työn tärkeyden ja asian kiinnostavuuden vuoksi.


Takaisin sivun alkuun