Asuntosäätiö näkee asukashallinnossa kiistattomia hyötyjä

– Asukastoiminnalla on pitkät perinteet Asuntosäätiössä ja sen mahdollistaminen on olennainen osa yrityskulttuuriamme. Toiminnalla on tutkittu olevan kiistattomia hyötyjä asumisviihtyvyyteen ja asukkaiden turvallisuuden tunteeseen, kun naapurit oppivat tuntemaan toisensa, kertoo Asuntosäätiön asukasmanageri Pekka Kivistö.

Asuntosäätiössä ohjeistetaan myös henkilökunta kuuntelemaan asukkaita.

– Henkilökunta opastetaan reagoimaan asioihin, jotka nousevat asukashallinnon kautta. Suora linkki taloon mahdollistaa hyvän ja toimivan yhteistyön esimerkiksi isännöinnin kanssa ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua nopeasti ja ratkoa ne yhteistyöllä, toteaa Kivistö.

Kehitysideoita nousee esiin myös asukashallintoelinten kautta.

– Kevään asukaskokoukset on pidetty ja selkeästi oli nähtävissä, että kokouksiin osallistuminen on lisääntynyt. Myös uusi Asofoorumi, Asuntosäätiön asukkaiden yhteistyöelin, on pitänyt jo useamman kokouksen ja ottanut kantaa muun muassa peruskorjausten toimintamalliin ja periaatteisiin.