Asumisoikeusasukkaille uusia vaikutusmahdollisuuksia

Asumisoikeuslakia on uudistettu ja muutokset astuvat voimaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. 1.9.2022 alkaen on sovellettu uuden lain asukashallinnon säädöksiä.

Uuden lain myötä aloittaa toimintansa asukkaiden ja asumisoikeusyhteisön välinen yhteistyöelin, joka tulee pakolliseksi kaikissa asumisoikeusyhteisöissä. Loppuvuoden aikana aloittaa toimintansa myös uusi valtakunnallinen neuvottelukunta, joka koostuu kaikkien asumisoikeustoimijoiden ja niiden asukkaiden edustajista. Asukkaat ovat viime kuukausina voineet ilmoittaa kiinnostuksestaan uusiin päätöksentekoelimiin.

Lisäksi asumisoikeuden haltijoilla on jatkossa vähintään 40 prosentin edustus asumisoikeusyhteisön hallituksessa. Näiden lisäksi talokohtaiset asukaskokoukset säilyvät ennallaan.