Ajankohtaista tietoa virtuaalisilla Vuokralaispäivillä

Vuokralaispäivät järjestettiin tänä vuonna verkkotilaisuutena marraskuun viimeisenä lauantaina. Päivän aikana jaettiin perinteiseen tapaan runsaasti ajankohtaista tietoa vuokra- ja asumisoikeusasumisesta.

Puheenjohtaja Suna Kymäläinen avasi tilaisuuden ja nosti puheessaan esiin tämän lehden pääkirjoituksessa käsitellyt asiat.

Ohjelman aloitti ministeri Krista Mikkonen kertoen tekeillä olevasta asuntopoliittisesta toimenpideohjelmasta seuraaville kahdeksalle vuodelle.  

– Esitys annetaan loppuvuoden aikana. Siinä etsitään ratkaisuja muun muassa asumisen kallistumisen, kaupungistumisen, väestön ikääntymisen, segregaation ja ilmastotavoitteiden haasteisiin, kertoi Mikkonen.

Rahoitus vaikuttaa asumisen hintaan

Osastonjohtaja Sari Sistonen kertoi Kuntarahoituksen roolista ARA-talojen rahoittamisessa.

– Kuntarahoitus kannustaa kestävään rakentamiseen tarjoamalla vihreää rahoitusta. Sen lisäksi kannustamme rahoituksellisin keinoin huomioimaan asuntotuotannossa myös yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus, kertoi Sistonen ja korosti, että rahoituksen rooli asumisen kustannuksissa on suuri.

YM:n lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen esitteli Sistosen jälkeen asumisoikeuslain uudistamista. Aiheesta on artikkeli tässä lehdessä.

Asukastoimintaa ollut korona-aikanakin

Y-säätiötä ja M2- yhtiötä sekä sen asukastoimintoja esittelivät kiinteistöjohtaja Juha Niskanen ja asukashallinnon koordinaattori Kaisa Nisula. Asukaspuheenvuoron käytti asukasneuvoston pj. Jukka Koskinen.

Niskanen korosti toiminnan yleishyödyllisyyttä. Tavoitteena on taloudellinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä reiluus. Y-säätiön ja M2:n asuntojen vuokria ei ole korotettu moneen vuoteen.

Nisula esitteli M2:sen monipuolista asukashallintomallia ja käytännön toimia.

– Talotason tapahtumia on ollut tänä vuonna vähemmän, mutta olemme järjestäneet erilaisia ulkotilaisuuksia kuten parvekeviljely-, kaupunkiveneily- ja pyöränkunnostamistapahtumat, kertoi Nisula.

Jukka Koskinen kertoi M2:sen asukasneuvoston etsivän koko ajan uusia keinoja aktivoida asukkaita. Koskinen kiitteli M2:n kannustavaa roolia toimintojen kehittämisessä.

– Haluamme laajentaa asukasaktiivisuuden koskemaan myös asumisen laadun kehittämistä ja kustannuksiin vaikuttamista, totesi Koskinen.

Nykytekniikkaa asumisviihtyisyyden hyödyksi

Iltapäivän käynnistäneessä esityksessään Asuntosäätiön asiakkuusjohtaja Kimmo Rintala kertoi, kuinka asunnoista pystytään tänä päivänä tehokkaasti keräämään teknistä tietoa erilaisin mittaustoimin.

– Jatkuvan mittauksen perusteella pystytään lämmitystä ja ilmanvaihtoa ohjaamaan siten, että asunnoissa on tasaisesti lämpötilaolosuhteet ja hyvä ilmanlaatu kuitenkin niin, että varmistetaan sekä kustannustehokkuus että energiatehokkuus, kertoi Rintala.

Vuokralaispäiville osallistuvia kiinnosti mittariantureiden tietoturvakysymykset sekä asukkaiden suhtautuminen niihin.

– Olemme varmistaneet tietoturvallisuuden ja asukkaat ovat hyväksyneet toimenpiteet, totesi Rintala.

Isännöinti perustuu yhä edelleen luottamukseen

Isännöintiliiton tj. Mia Koro-Kanerva kertoi, että isännöinnin merkitys kasvaa kokoa ajan muun muassa talojen ja asukkaiden vanhenemisen, energiatehokkuuden, digitalisaation, kaupungistumisen, monikulttuurisuuden ja asumispalveluiden lisääntymisen myötä.

- Hyvä isännöinti rakentuu silti yhä edelleen asukkaiden ja isännöinnin luottamuksen varaan. Luottamus syntyy erityisesti hyvän kommunikaation kautta ja siihen tarvitaan sekä isännöitsijöiden että asukkaiden aktiivista otetta kertoa asioista, korosti Koro-Kanerva.

ARA-asukkaat tyytyväisiä asumisväljyyteen

KOVA ry:n toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen esitteli KOVAn ja ARAn vuonna teettämän asiakastyytyväisyysselvityksen, jossa kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä mm. asumiseen ja sen kustannuksiin.

– Kokonaistyytyväisyys on edelleen hyvällä tasolla. Erityisen tyytyväisiä oltiin ARA-asuntojen tuomaan asumisen väljyyteen ja asuntoja ollaan valmiita suosittelemaan. Kysely toi myös esiin, että monella pienituloisella asumisen kulut vievät yli 40 % käytettävissä olevista tuloista, kertoi Parkkonen.

Lakiin kaivataan selkeyttäviä seikkoja

Viimeisessä esityksessä toiminnanjohtaja Anne Viita nosti esiin yhteishallintolain muutostarpeita.

– Asukkaat toivovat erityisesti tiedonkulun kehittämistä ja selkeyttä siihen, kuka yhtiössä hoitaa asukashallintoon liittyä asioita. Tiedonjakoon kuuluu myös opin antaminen esimerkiksi talousasioissa. Tarvittaisiin myös linjausta siihen, miten digitaalinen viestintä saadaan mukaan asukashallintoon, totesi Viita.

Esitysten jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus saada lakineuvoja kuten Vuokralaispäivillä on aina ollut tapana.


Takaisin sivun alkuun