PÄÄKIRJOITUS: Hyvä ja laadukas asuminen turvattava kaikille

Suomessa on tehty poliittinen linjaus hyvästä ja laadukkaasta asumisesta kaikille kansalaisille tulotasosta riippumatta. Kodin ja asunnon merkitys yleiselle hyvinvoinnille onkin keskeinen asia, jota nyt haastaa elinkustannusten nousu ja entistä korkeammat asumisen kulut. Erityisesti pienituloisille kotitalouksille tilanne on tukala.

Tässä lehdessä kerrotaan, että taloudellinen tilanne asumisen osalta ei tule helpottamaan lähivuosina. Tarkan euron toimintaa tarvitaan niin valtion kuin myös kansalaisten taholta. Vinkkejä asukkaan arjen säästötoimiin löytyy niitäkin tästä lehdestä.

On hyvä, että valtion taholta on tehty toimenpiteitä asumiskustannusten hillitsemiseksi ensi vuonna, kuten uutispalstalla kerrotaan vuosimaksujen tarkistamatta jättämisehdotuksesta. Sillä kertaluonteisella toimenpiteellä vaikutetaan suoraan omakustannusperiaatteen mukaan määriteltyihin ARA-vuokriin ja vastikkeisiin ensi vuonna.

On kuitenkin ehdottoman tärkeää, että nyt tehdään myös pitkäjänteisiä toimenpiteitä kohtuuhintaisen ARA-tuotannon edistämiseksi. Yleishyödyllisten toimijoiden ja kuntayhtiöiden tuottamat ARA-asunnot ovat asukkaiden kannalta ainoat kohtuuhintaiset asunnot. Niiden avulla saadaan tarjottua hyviä ja pysyviä koteja kansalaisille vuosikymmeniksi eteenpäin.

Parhaillaan on tekeillä ns. pitkän korkotukilain uudistus. Toin taannoin eduskunnan lähetekeskustelussa puhuessani esiin, että lakiesityksessä on edelleen kehitettävää tuen määrän ja rajoitusaikojen välillä. Korkotuen määrä pienenee laskennallisen kaavan mukaan, eikä vastaa kiinteistön elinkaarta. Omavastuukoron määräytymistä tulee kehittää edelleen siten, että se seuraa automaattisesti korkotason muutoksia ja korkotuen tason tulee olla vakio koko laina-ajan. Jo tuon yksittäisen asian korjaaminen lisäisi kiinnostusta ARA-rakentamiseen sekä keventäisi asukkaiden maksamaa vuokran määrää.

ARA-rakentamisen arvioidaan joka tapauksessa jälleen kasvavan, koska vapaarahoitteinen asuntotuotanto hiipuu. Hyvä niin, sillä kohtuuhintaisten asuntojen lukumäärä on todella pieni niihin kohdistuvaan kiinnostukseen verrattuna. Elinkustannusten voimakas nousu on vielä lisännyt kysyntää, sillä monelle vapaarahoitteinen vuokra-asunto on liian kallis tilanteessa, jossa rahaa tarvitaan yhä enemmän muihin elämän perustekijöihin.

Onneksi kaikkein tärkeimmät asiat eivät maksa mitään. Pidetään siis yhteyttä toinen toisiimme ja tuetaan toisiamme tarvittaessa. Se on voimavara, jonka merkitys kasvaa erityisesti tällaisina epävarmoina aikoina.

Rauhaisaa vuodenvaihdetta kaikille!


SUNA KYMÄLÄINEN
Puheenjohtaja
Vuokralaiset VKL ry,
kansanedustaja


Takaisin sivun alkuun