Kuluttajariitalautakunta

Riitojen ratkaisu

Huoneenvuokrasuhteeseen liittyvissä ristiriidoissa on useampia teitä löytää ratkaisu. Asiasta neuvotteleminen ja yhteisymmärryksen löytäminen on osapuolten kannalta ehdottomasti edullisin ja joustavin ratkaisu.

Erimielisyyden tai riitatilanteen ilmentyessä on hyvä aina tarkistaa vuokrasopimus, josta saattaa löytyä asiaan lisätietoa.

Sopimusehdon tulkinta saattaa olla osapuolille epäselvää, jolloin voi olla yhteydessä neuvontaa antaviin järjestöihin saadakseen lisätietoja (Vuokralaiset VKL ry, Suomen Vuokranantajat SVA ry). Neuvontaan soittaessasi ota sopimus esille sillä sitä voidaan tarvita.

Mikäli osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvonnankaan jälkeen, voidaan asia viedä käräjäoikeuden käsiteltäväksi tai kuluttajariitalautakunnan tutkittavaksi.


Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvonta antaa kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille tietoja ja neuvontaa kuluttajalle merkittävistä asioista sekä kuluttajan oikeudellisesta asemasta.


Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi ei voi viedä seuraavia asioita:

 • huoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käyttöön
 • vuokraoikeuden siirto perheenjäsenelle
 • vuokrasuhteen jatkuminen vuokralaisen kuoltua
 • irtisanomisen julistaminen tehottomaksi
 • muuttopäivän siirtäminen
 • jälleenvuokralaisen oikeus jatkaa vuokrasopimusta

Kun haluaa viedä asian tutkittavaksi kuluttajariita lautakuntaan, löytyy osoitteesta www.kuluttajariita.fi tarvittavat lomakkeet:

Valitus vuokrasuhteesta, vuokra-asunnon välityksestä, asumisoikeuden luovutuksesta

Kuluttajariitalautakunnassa asioiden käsittely etenee seuraavasti:

 1. Valittava osapuoli tekee kirjallisen valituksen, joka kirjataan saapuneeksi.
 2. Esittelijä perehtyy asiaan ja lähettää vastapuolelle vastauspyyntö (sisältää kopion valituksestasi)
 3. Vastapuolen vastaus toimitetaan Sinulle
 4. Vastauksesi toimitetaan vastapuolellesi
 5. Lautakunta hankkii tarvitessaan mahdollisia asiantuntijalausuntoja
 6. Esittelijä laatii asiaa käsittelevälle jaostolle ratkaisuehdotuksen.
 7. Jaosto päättää kokouksessaan ratkaisusuosituksesta.
 8. Kuluttajariitalautakunta on edullinen tie asian hoitamiseksi.

Asunnon tavanomainen kuluminen -ohje.pdf (127 kB)

Kuluttajariitalautakunnan päätökset, luonnollinen kuluminen.pdf (64 kB)

Hyvä vuokratapa 2018.pdf (2.2 MB)