Hallitus kohtelee ARA-vuokra- ja asoasukkaita epäoikeudenmukaisesti

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen nosti Vuokralaispäivien avajaispuheessaan esiin, että pieni- ja keskituloisten asukkaiden toimeentuloa kiristetään kohtuuttomasti. Hallituksen tulisi ottaa huomioon korkeiden korkojen ja inflaation vaikutus ihmisten elämään.

–Nykyinen hallitus haluaa vähentää kohtuuhintaista ARA-tuotantoa ja lisätä vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Näin siitä huolimatta, että juuri markkinaehtoinen tuotanto on nostanut vuokratasoa rajusti ja samalla myös asumistukimenoja. Asumisoikeusasuntojen uudistuotannon lakkauttamisuhka on erityisen räikeä esimerkki siitä, kuinka ARA-tuotannon merkitystä ei hallituksessa ymmärretä, totesi Kymäläinen puheessaan.

Vuokralaiset ry on pieni- ja keskituloisten vuokra- ja asoasukkaiden edunvalvoja ja kantaa huolta asukkaiden taloudellisesta tilanteesta. Lisähuolta aiheuttaa hallituksen esittämät suuret sosiaali- ja asumistukien leikkaustoimet, jotka pistävät asukkaat entistä ahtaammalle arjessaan.

– On väärin, että leikkaustoimin viedään toimeentulon mahdollisuuksia niiltä, joilla on vähiten, kun samaan aikaan suunnitellaan tuloverokevennyksiä niille, joilla on eniten. Kyse on selkeästä epäoikeudenmukaisuudesta, hallituksen tekemästä arvovalinnasta. Hallituksen tulisi ottaa huomioon, että korkea inflaatio on jo sinällään vaikeuttanut pieni- ja keskituloisten asukkaiden elämää suhteellisesti enemmän kuin suurituloisten. ARA-asukkaat joutuvat vuokrissaan maksamaan myös reippaasti kohonneita korkoja, korosti Kymäläinen.

Kymäläinen toi puheessa esiin myös kodin merkityksen hyvinvoinnin perustekijänä.

– Koti on ihmiselle perusoikeus ja kaiken elämän perusta. Varmistamalla kohtuuhintaisten asuntojen riittävän tuotannon luomme vahvan perustan hyvän elämän edellytyksille niin nuorille, perheille kuin ikäihmisillekin. Vähentämisen sijaan tarvitsemme Suomeen lisää ARA-vuokra- ja asumisoikeusasuntoja, jotta mahdollisimman moni pääsisi asumaan valtion tuella rakennutettuihin asuntoihin. Lisäksi tarvitaan jatkossakin asumistukea täydentämään sosiaaliturvaa, painotti Kymäläinen.


Takaisin sivun alkuun