Kuluttajariitalautakunta auttaa asukkaita tarvittaessa

Jos asukas ei pääse asunnon omistajan kanssa sopuun esimerkiksi asumishaitan vuokra- tai vastikehyvityksestä, asian voi viedä kuluttajariitalautakuntaan.

Huoneenvuokra-asioissa voi valittaa sekä kahden yksityishenkilön välisistä vuokrasopimuksista että silloin, kun vuokranantajana on yhtiö. Yksityishenkilöiden välisissä asunnon vuokra-asioissa valituksen voi tehdä joko vuokralainen tai vuokranantaja.

– Tyypillinen huoneenvuokrariita koskee huoneiston kuntoa tai vuokravakuuden palauttamista, kertoo toiminnanjohtaja Anne Viita, joka on ollut Vuokralaiset ry:n edustaja Kuluttajariitalautakunnan huoneenvuokrajaostossa jo toista kautta.

Huoneenvuokrajaosto käsittelee asumisoikeuden luovutukseen ja asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat. Jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi vuokralais- ja kaksi vuokranantajatahoja edustavaa jäsentä.

– Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan eivät kuulu ne asuinhuoneiston vuokrausta koskevat erimielisyydet, jotka lain mukaan on vietävä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi muuttopäivän siirtäminen tai huoneiston luovutus väliaikaisesti toisen käyttöön, kertoo Viita.

Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös asumisoikeuden luovutukseen liittyviä asioita, kun kysymyksessä on asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden haltijan välinen erimielisyys. Myös kahden yksityishenkilön välisiä asumisoikeuden luovutukseen liittyviä riitoja voidaan ratkaista.

Lautakunnan toimivaltaan eivät sen sijaan kuulu kunnan viranomaispäätökset. Näitä asioita ovat muun muassa asumisoikeustalojen asukasvalintaan liittyvä järjestysnumeroiden jako ja kunnan asukasvalintapäätös.

– Ensisijaisesti suosittelen aina asukkaita pyrkimään sopimaan asiasta vuokranantajan kanssa, mutta aina se ei ole mahdollista. Jos sopuun ei päästä ja asukas kokee tulleensa epäoikeudenmukaisesti kohdelluksi, Kuluttajariitalautakunta on hyvä vaihtoehto saada omaan asiaan ratkaisu. Vaikka lautakunnan antamat ratkaisut ovat vain suosituksia, vuokranantajat yleensä noudattavat annettuja suosituksia, toteaa Viita.

Vuosittain lautakunnan huoneenvuokrajaoston käsiteltäväksi tulee keskimäärin noin 120 vuokra- ja asumisoikeusasumista käsittelevää asiaa.

Soita tai tutustu kuluttajaneuvontaan verkossa

Jos mietit, kannattaako asiaasi viedä Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, voit kysyä asiasta soittamalla kuluttajaneuvontaan arkisin klo 9-15, puh.  029 5053050.

Neuvonta suosittelee ottamaan asiaan liittyvät paperit valmiiksi esille, kun soitat. Lankapuhelimesta soitettaessa veloitetaan paikallisverkkomaksu ja matkapuhelimesta soitettaessa matkapuhelinmaksu.

Kuluttajariitalautakunnan verkkosivuilta löydät myös Reklamaatioapurin ja muita toimintaohjeita osoitteesta: www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta.

Myös Vuokralaiset neuvoo asumisen lakiasioissa

Jos sinulla kysyttävää vuokra- tai asumisoikeusasumiseen liittyen, voit soittaa myös Vuokralaiset ry:n neuvontapuhelimeen ma klo 9.00–14.00 sekä 16.00–18.00 ja ti–pe klo 9.30–13.00.  Puh. 0600 9 1515 (1,92 €/min + pvm). Jäsenille neuvonta on maksutonta numerossa (09) 4770 360.


Esimerkkejä Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuista

Hissi epäkunnossa

Vuokratalon 5. kerroksessa asuva asukas valitti Kuluttajariitalautakuntaan, että talon hissi oli ollut rikki eri pituisina ajanjaksoina yhteensä 92 päivää. Perheeseen kuuluu kaksi pientä lasta, joten käytössä oli myös lastenvaunut. Asukas oli ollut asiasta moneen kertaan yhtiöön yhteydessä.

Kuluttajariitalautakunta arvioi vuokranalennuksen määräksi 12 prosentin vuokranalennuksen 11 kuukauden ajalta eli siltä ajalta, joille mainitut 92 päivää ajoittuivat. Perusteluissa lautakunta totesi, että hissin toimimattomuus vaikuttaa elämään kerrostalossa ja että käsitellyssä tapauksessa hissi on ollut huomattavan pitkän ajan poissa käytöstä.

– Vaikka yleensä vuokranalennukset asumishaittojen osalta koskevat huoneiston sisäpuolisia tekijöitä, pidän tuota linjausta asukkaan kannalta oikeudenmukaisena. Hissi on olennainen asumiseen vaikuttava tekijä niin lapsiperheille kuin myös liikuntarajoitteisille asukkaille, toteaa Viita.


Ilmanvaihto ei toimi

Asumisoikeustalon asukas teki Kuluttajariitalautakunnalle valituksen ilmanvaihdon toimimattomuudesta lähes neljän vuoden ajalta. Asukas oli valittanut asiasta sähköpostitse jo tapahtumien alussa ja ilmoittanut asiasta useaan kertaan isännöitsijälle ja huoltomiehelle.

Yhtiö teki korjaustoimia taloon, mutta ne eivät auttaneet. Yhtiö kiisti tienneensä ko. asukkaan tapauksesta ennen kuin vasta neljäntenä vuonna, jolloin asukas teki ilmoituksen yhtiön vikailmoitusjärjestelmän kautta.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että yhtiö maksaa asumishaitasta asukkaalle yhteensä 2 000 euroa viivästyskorkoineen. Perusteluissaan lautakunta totesi, että ei ole merkitystä, miten asukas on ilmoittanut viasta eli lautakunnankin tiedoksi saama sähköpostiviesti riitti todentamaan asian ajallisen ulottuvuuden. Huoneistossa teetetyt mittaukset puolestaan osoittivat kiistattomasti, että ilmanvaihto oli puutteellinen ja asukas oikeutettu korvaukseen.

– Tämä tapaus osoitti hyvin sen, että kannattaa säilyttää dokumentteja, joilla pystyy todistamaan esimerkiksi viasta ilmoittamisen. Asian suotuisan etenemisen kannalta kannattaa aina toimittaa riittävät perustelut ja dokumentit asian käsittelyä varten, neuvoo Viita.


Takaisin sivun alkuun


Anne Viita hymyilee ulkona toppatakki päällään.
Vuokralaisten toiminnanjohtaja Anne Viita