Vuosimaksutarkistuksista esitetään luovuttavan vuonna 2023

Ympäristöministeriö valmistelee väliaikaista muutosta arava-asetukseen. Valtion asuntorahastosta myönnettyjen vuokra- ja asumisoikeustalojen aravalainojen vuosimaksuja ei tarkistettaisi vuonna 2023, ja vuosimaksut pysyisivät siten vuoden 2022 tasolla.

Muutoksella halutaan helpottaa asumisen poikkeuksellista kustannuspainetta. Kyse olisi kertaluonteisesta toimenpiteestä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa kiinteistön hoitoon ja tätä kautta asumiskuluihin kohdistuu monilta osin kustannuspaineita.

Aravalainojen vuosimaksujen seuraavat tarkistukset perustuvat vuoden 2022 heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen. Kuluttajahintaindeksin muutos oli 7,8 prosenttia, mikä tarkoittaisi huomattavasti aiempaa korkeampia tarkistuksia. Samaan aikaan helmikuussa 2022 alkaneista Venäjän sotatoimista Ukrainassa johtuvat energian saatavuusongelmat ja kiihtynyt inflaatio nostavat kiinteistönhoitokustannuksia ja asukkaiden elinkustannuksia.

– Aravalainoilla on tärkeä rooli kohtuuhintaisessa asumisessa. Nyt kun elinkustannukset nousevat ja myös asumiseen kohdistuu kasvavia paineita, haluamme jättää tekemättä aravalainojen vuosimaksujen indeksitarkastuksen. Näin apu menee kirjaimellisesti oikeaan osoitteeseen, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo korostaa.