PÄÄKIRJOITUS: Asumisen hinta osoittaa ARA-tuotannon tärkeyden

Vuokralaiset ry:n puheenjohtaja Suna Kymäläinen hymyilemässä ulkona vesistön äärellä.

Juuri nyt moni ajattelee pelonsekaisin tuntein syksyä ja sitä, miten elinkustannusten nousu ja erityisesti sähkön hinnan nousu tulee näkymään asumiskuluissa.

Vuokrankorotuspaineet näkyvät myös ARA-asunnoissa, sillä omakustannusperiaatteen mukaan vuokrat määräytyvät todellisten menojen mukaan. Mutta vaikka vuokrien korotus on nyt energiakulujen vuoksi väistämätöntä, asukkaille on syytä kertoa, mitkä erät kallistuvat. Kulujen läpinäkyvyys lisää luottamusta aina, mutta erityisesti poikkeusaikoina.

Hallituksen taholta on syksyllä esitetty, että asumistukea pitäisi nostaa elinkustannusten nousun vuoksi. On selvää, että pienituloisen ihmisen elämään asumistuki tuo kaivatun helpotuksen ja siksi tällainen toimenpide on ehdottomasti kannatettava.

Ehdotuksessa on kuitenkin myös varjopuolensa. Asumistukea tarvitaan, koska asumisen hinta on kohtuuton alueilla, jonne ihmiset haluavat muuttaa töiden perässä asumaan. Asumistuella tavallaan myös pidetään yllä korkeita asumiskustannuksia ja mikä pahinta, mahdollistetaan tuen valuminen vapaarahoitteisten asuntojen omistajien taskuihin. 

Toki myös ARA-asuntoihinkin maksetaan asumistukea, mutta sen tuen voi katsoa kiertyvän takaisin kaikkien asukkaiden eduksi. ARA-asuntoja omistavat yritykset ovat voitonjakorajoitteisia eli kaikki yhtiöön tuleva raha käytetään kiinteistökannan ylläpitämiseen ja kehittämiseen, ei omistajien voittojen kartuttamiseen.

Emme suinkaan ole vaatimassa asumistuen karsimista tai lopettamista, vaan kohtuuhintaisen ARA- asumisen lisäämistä. Samaan aikaan, kun pohditaan asumistuen lisäämistä, pitäisi pohtia lisävaltuuksia ARA-asuntotuotannon tekemiseen. Sillä tavalla varmistettaisiin pitkällä tähtäimellä myös asumistuen kohtuulliset kustannukset veronmaksajille.

Tämä poikkeuksellinen tilanne korostaa nykyisten asumiskulujen kohtuuttomuutta, sillä ihmisten maksukyky ei selvästikään kestä yhtään ylimääräisiä kuluja. Nyt pitää ymmärtää, että pitkällä tähtäimellä ei ole muuta järkevää ratkaisua kuin varmistaa ARA-asuntojen säännöllinen tuotanto ja riittävyys niitä haluaville.

Kerromme tässä lehdessä jälleen laajasti asumisen asiaa ja erityisesti elokuun lopulla pidetyistä Vuokralaispäivistä. Suuri kiitos kaikille risteilylle osallistuneille. Annoitte meille jälleen hyviä näkökulmia asukkaiden asioiden ajamiseen. Olemme kuluttajajärjestö ja Vuokralaispäivien kaltaiset kohtaamismahdollisuudet ovat meille kullanarvoisia, kuten palautteen mukaan tuntuu olevan myös kaikille osallistujille.

Oikein hyvää syksyä kaikille lehtemme lukijoille!


SUNA KYMÄLÄINEN
Puheenjohtaja 
Vuokralaiset VKL ry
kansanedustaja


Takaisin sivun alkuun