Asumisoikeusasumista ei pidä romuttaa

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Jari Riskilä.

Uuden hallituksen ohjelmassa keskeisin asuntopoliittinen tavoite on asuntomarkkinoiden toimivuuden edistäminen, jotta suomalaisilla olisi mahdollisuus asua edullisesti omia toiveita vastaavassa kodissa. Hallitusohjelmaan on tähän nähden ristiriitaisesti kirjattu, että valtio ei enää tukisi uusien asumisoikeustalojen rakentamista.  Asumisoikeusasuminen vastaa kuitenkin erittäin hyvin useisiin nykypäivän haasteisiin, ja myös hallitusohjelman tavoitteisiin hyvästä asumisesta.

Suomalaiset kotitaloudet kipuilevat tällä hetkellä nousevien korkojen ja elinkustannusten kanssa. Asumisoikeusasumiseen pääsee kiinni huomattavasti pienemmällä lainalla kuin omistusasuntoon, ja indeksitarkistettuna palautettava asumisoikeusmaksu on hyvä ja riskitön sijoitus.

Asumisoikeusasuminen on aidosti kohtuuhintaista. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn 26.10.2022 julkaiseman katsauksen mukaan esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteiset vuokrat olivat keskimäärin 45,2 % asumisoikeusasuntojen vastikkeita kalliimpia. Myös ARA-vuokrat olivat lähes kaikilla alueilla selvästi kalliimpia kuin asumisoikeusasuntojen vastikkeet.     

Segregaatio, alueiden eriytymiskehitys, on voimistuva ilmiö ja näkyy tyypillisesti huono-osaisuuden keskittymisenä. Asumisoikeusasunnot monipuolistavat alueen asukasrakennetta ja ovat todistetusti tehokas keino segregaation ehkäisemiseen. Tätä keinoa ei tulisi jättää käyttämättä.

Asumisoikeusasunnot ovat valtiolle edullinen tapa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää. Valtion takausvastuu on kymmenen prosenttia pienempi kuin valtion tukemissa vuokra-asunnoissa, eikä käynnistysavustusta makseta.

1990-luvun lamassa asumisoikeusasuntoja rakennettiin runsaasti, mikä osaltaan ylläpiti suomalaista rakennusteollisuutta. Tänä vuonna jo yli 300 rakennusyritystä on mennyt konkurssiin ja tahti vain kiihtyy. Asumisoikeusasuntojen voimakas lisärakentaminen olisi myös suhdannesyistä perusteltua.

Suomessa on yli 50 000 asumisoikeusasuntoa, ja kysyntää olisi huomattavasi suuremmalle määrälle. Kirjaus asumisoikeusasuntojen rakentamisen lopettamisesta on hälyttävä. Lopettamisen sijaan näiden asukkaille ja yhteiskunnalle hyödyllisten ja suosittujen asuntojen rakentamista tulisi voimakkaasti lisätä.

 

Jari Riskilä
Toimitusjohtaja
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy


Takaisin sivun alkuun