Asumiseen tarvitaan pienten riita-asioiden käsittelyelin

Vuokranantajien ja vuokralaisten välisiä riita-asioita hoidetaan tällä hetkellä pääosin kuluttajariitalautakunnassa, joka on pahasti ruuhkautunut. Apulaisoikeusmies totesi jo viime vuoden toukokuussa tarkastuksessaan tilanteen huolestuttavaksi.

Tarkastuspöytäkirjan mukaan kuluttajariitalautakunnan nykyinen tilanne muodostaa vakavan oikeusturvaongelman kuluttajariita-asioiden laissa edellytetylle ripeälle ratkaisulle. Tarkastuksen mukaan lautakunnan edellytykset antaa oikeussuojaa kohtuullisessa ajassa ovat heikot. Pöytäkirjan mukaan syynä tähän on muun muassa lautakunnan resurssien vähäisyys. Lautakunnan määrärahoja on leikattu viime vuosina.

– Tänä vuonna määrärahoja on lisätty, mutta tilanne on edelleen huono. Käsittelemme yhä vuoden 2020 asioita, kertoo toiminnanjohtaja Anne Viita, joka toimii Vuokralaiset ry:n edustajana Kuluttajariitalautakunnassa.

Vuokralaiset ry on nostanut asian myös vaalitavoitteisiinsa.

– Nyt tarvitaan reilusti lisää resursseja kuluttajariitalautakunnalle ja sen lisäksi on otettava käyttöön pienten riita-asioiden menettely, linjaa Viita.

Kansanedustaja, Vuokralaiset ry:n entinen järjestöpäällikkö Pia Lohikoski teki asiasta myös kirjallisen kysymyksen asuntoasioista vastaavalle ministerille viime kesänä.

– Kuluttajariitalautakunta on taho, jonka puoleen vuokralaiset useimmin kääntyvät esimerkiksi tilanteessa, jossa vuokrankorotus on ollut kohtuuton tai vuokranantaja pimittää vuokravakuutta perusteetta. Oikeusistuimissa riitoja käydään ani harvoin kalliiden ja pitkien prosessien vuoksi. Vuokralaiset ovat vaarassa jäädä ilman aitoa mahdollisuutta hakea oikeutta, kun lautakunnalta on leikattu varoja seurauksia miettimättä, Lohikoski totesi tiedotteessaan.


Takaisin sivun alkuun