Vähätelläänkö pienituloisten tilannetta?

– Vastikään julkaistussa Asuntopoliittinen kehittämisohjelma -raportissa todetaan melko lailla vähätellen, että kohtuuttomat asumisen kulut koskevat vain noin 14 prosenttia suomalaisista. Tosiasiassa tuo ryhmä koostuu suureksi osaksi pienituloisista, joiden elämään kuuluu monenlainen taloudellinen vaikeus, muistuttaa toiminnanjohtaja Anne Viita ja korostaa, että kyse on myös yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Tuloerot ovat kasvaneet viime vuosina myös Suomessa.

– Erilaisin tutkimuksin on jo todettu, että tuloerojen kasvu heikentää yhteiskuntaa monella tavalla. Taloudellinen epätasa-arvo lisää tunnetta, että elämään ei voi itse vaikuttaa, mikä kasvattaa epäluottamusta yhteiskuntaa kohtaan. Meidän täytyy kaikin keinoin välttää tuota Suomessa, jotta säilytämme yhteiskunnallisen vakauden, joka on ollut valttikorttimme muun muassa koronatilanteen hoitamisessa, korostaa Viita.