Ajankohtaista järjestö- ja koulutusasiaa

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita hymyilemässä yllään vaaleanpunainen villatakki.

Kesän rientojen jälkeen on aika siirtyä nauttimaan syksyn antimista ja sen värikkyydestä!

Vuokralaiset ry:n syksyn toiminnan käynnisti jo perinteinen, valtakunnallinen tapahtuma, Vuokralaispäivät. Päivien aikana tavattiin tuttuja, tutustuttiin ja opittiin paljon uutta.


Syyskokousten aika lähestyy

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Yhdistyksen varsinaista kokousta kutsutaan vuosikokoukseksi.

Osalla vuokralaisyhdistyksistä on niin sanotut kahden kokouksen säännöt, joiden mukaan näissä yhdistyksissä edellä mainituista vuosikokouksista poiketen pidetäänkin erilliset kevätkokous ja syyskokous.

Mikäli vuokralaisyhdistys toivoo paikalle edustajaa Vuokralaiset ry:n toimistolta, kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ja kysyä, jotta ajankohtaa voidaan sovitella kalentereihin.

Vuosikokouksessa päätettäviä asioita ovat muun muassa tilinpäätös, vuosikertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, yhdistyksen jäsenmaksun suuruus sekä yhdistyksen henkilövalinnat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen päätettäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Toimintasuunnitelmaan tehtäessä muistutetaan jäsenyhdistyksiä kevään liittokokouksesta, joka on vaikuttamisen paikka! Tehkää aloitteita ja pohtikaa, keitä tulee paikalle!


Liittokokous ensi keväänä

Ensi vuosi 2024 on jälleen liittokokousvuosi. Vuokralaiset VKL ry:n XXIX liittokokous pidetään Helsingissä ensi keväänä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Liittokokous käsittelee paikallisten vuokralaisyhdistysten aloitteet, valitsee liiton hallituksen sekä hyväksyy toimintaohjelman ja tulo- ja menoarvion tulevalle liittokokouskaudelle. Liittokokous on tavoitekeskustelun ja vaikuttamisen paikka.

Liittokokouksessa äänioikeutettuja ovat Vuokralaiset ry:n jäsenjärjestöjen valitsemat edustajat. Yhdistysten edustusoikeus liittokokouksessa määräytyy liittokokousta edeltävän vuoden maksaneiden jäsenten määrän perusteella.

 

ANNE VIITA
Toiminnanjohtaja,
Vuokralaiset VKL ry


Takaisin sivun alkuun