Asuminen on ykkösasia

Vuokralaiset ry on linjannut ensi kevään eduskuntavaalien vaalitavoitteet. Elinkustannusten nousu on korostanut asumisen kustannusten merkitystä ihmisten arjessa. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan nostaa asumisen asiat ykkösasioiksi vaalikeskusteluissa.


Asumisasioille annettava niille kuuluva painoarvo

1. Vuokralaiset esittävät, että tulevalle hallituskaudelle nimetään asumis- ja ympäristöasiain ministeri, joka johtaa kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti asumiseen liittyviä asioita.

Koti on elämänlaadun perusta. Se, että asukkaat viihtyvät kodeissaan, kokevat olonsa turvalliseksi ja voivat osallistua omaa asumista koskevaan päätöksentekoon, luo perustan hyvinvoinnille ja toimeliaisuudelle. Suomalaista asuntopolitiikkaa on kehitettävä asukaslähtöisesti ja nostettava asumisasiat keskiöön.
 

Asumiskustannusten nousua on hillittävä

2. Vuokralaiset esittävät, että rajoituksien alaisissa vuokra-asunnoissa vuokranmäärityksen tulee seurata toteutuneita asumiskustannuksia sekä ylös- että alaspäin.

3. Lisäksi Vuokralaiset esittävät, että vuokralaisilla tulee olla oikeus saada tietoa vuokranmääritykseen liittyvistä kulueristä ja vuokranantajan toiminnan oikeellisuudesta.

4. Vuokralaiset esittävät, että energiaremonttien toteuttamisessa huomioidaan paremmin asukkaiden maksukyky ja investoinnin jaksottaminen kiinteistön elinkaareen sekä lisätään hankkeen läpinäkyvyyttä.

Kustannukset ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana ja nostaneet myös vastikkeita ja vuokria. Esimerkiksi kiinteistöjen ylläpitokulut kasvoivat vuoden 2022 toisella neljänneksellä 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. ARA-asukkaille noussut huoli siitä, että mahdollinen kustannusten lasku ei vastaavasti laske vuokria, ja herännyt kysymys siitä, mihin vuokrarahat tällöin käytetään.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat yli kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Energiatehokkaammat asunnot ovat hyväksi sekä ilmastolle että itse asukkaille. Asukkaille energiatehokkuus näkyy esimerkiksi pienempinä energiakustannuksina ja parempana asumismukavuutena. Energiaremonttien investoinneilla on kuitenkin vaikutuksia vuokranmääritykseen ja asukkaiden pelkona on kohtuuton vuokrannousu. 

Vakaat ja vastuulliset asuntomarkkinat koko maahan

5. Vuokralaiset esittävät kohtuuhintaisten ja riittävän tilavien asuntojen lisäämistä hallintamuodosta riippumatta ja niiden tarjoamista myös keskituloisten ulottuville.

Asuminen on hallintamuodosta riippumatta kotitalouksien suurin yksittäinen menoerä; arviolta 20–50 tuloista kuluu asumiseen. Asumisen kalleus kasvukeskuksissa, eritoten pääkaupunkiseudulla on suoranainen este sinne muuttamiselle.

6. Vuokralaiset esittävät, että asuntotuotannossa pohjaratkaisujen tulee perustua kustannustehokkuuteen, käytettävyyteen ja valoisuuteen.

Korona-aika eristyksineen ja etätöineen osoitti asumisväljyyden merkityksen hyvinvoinnille ja toimeliaisuudelle.

7. Vuokralaiset esittävät opiskelija-asuntotuotannon lisäämistä alueellisten vuokramarkkinoiden tasapainottamiseksi.

Opiskelukaupunkien vuokramarkkinoita vääristää opiskelija-asuntojen vähäisyys. Opiskelija-asuntoyhteisöt pystyvät tarjoamaan asunnon vajaalle 30 prosentille opiskelijoista. Loput turvautuvat yksityisiin vuokramarkkinoihin kilpaillen muiden vuokranhakijoiden kanssa.

Vuokralaisilla oikeus turvalliseen asumiseen

8. Vuokralaiset esittävät tuomioistuinlaitoksen ja kuluttajariitalautakunnan resurssien lisäämistä, pienten riita-asioiden menettelyn käyttöönottamista.

Asukkailla on oikeus asumisrauhaan ja turvallisuuteen, minkä takia häiriötilanteisiin on pystyttävä puuttumaan nopeasti ja tehokkaasti. Tällä hetkellä häiriöiden käsittely ja esimerkiksi häätöjen toteuttaminen on hankalaa ja hidasta tuomioistuinten ruuhkautumisen takia.

9. Vuokralaiset esittävät, että kuluttajariitalautakunnan päätöksiä noudattamatta jättäneet yksityiset vuokranantajat lisätään mustalle listalle, joka on avoin vuokranhakijoille.

Vuokralaisten turvan lisäämiseksi vuokralaisella pitäisi olla mahdollisuus tarkistaa yksityisen vuokranantajan luotettavuus ja vakavaraisuus.

Joustavista tukimuodoista turvaa muuttuviin tilanteisiin

10. Vuokralaiset esittävät asumistukea uudistettavan siten, että se joustaa ja huomioi paremmin asumiskustannusten ja elämäntilanteiden vaihtelun.

11. Lisäksi Vuokralaiset esittävät, että alaikäisten lasten tavanomaisia ilta- ja kesätyötuloja ei lasketa asumistukea myönnettäessä osaksi ruokakunnan tuloja, vaan ne suojataan nuoren omaan käyttöön.

Asumistuki on yksi yleisimmin käytetyistä tukimuodoista pienituloisille kotitalouksille, mutta nykyisellään se reagoi huonosti nopeasti muuttuviin tilanteisiin. 

12. Vuokralaiset esittävät, että erilaisten väliaikaisten tukien toteutuksessa pitää paremmin huomioida kotitalouksien suhteellinen maksukyky.

Sähkön hinnan voimakkaan nousun takia hallitus otti käyttöön väliaikaisen sähkötuen. Se on tärkeä apu kotitalouksille, mutta pienituloiset kotitaloudet saattavat jäädä avun ulkopuolelle korkean omavastuun takia.


Takaisin sivun alkuun