Kohtuuhintainen asuminen tukee palvelualoja

Yksityisten palvelualojen työntekijöille on äärimmäisen tärkeää, että heille on kaupungeissa ja kasvukeskuksissa – siis siellä missä palvelualojen työpaikat usein sijaitsevat – mahdollisuus asua kohtuullisin kustannuksin. Tällä hetkellä ei näin ole. Liian kallis asuminen pahentaa työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia, ja hallitusohjelman eri linjaukset eivät ainakaan paranna tilannetta.

 Suhtaudun suurella skeptisyydellä ajatukseen, että normeja höllentämällä saataisiin asuntorakentaminen jotenkin merkittävään nousuun. Erilaisia norminpurkutalkoita on Suomessa harrastettu ennenkin, mutta asumisen hinta on edelleen liian korkea. Vaikka kaikki säännöt ja normit poistettaisiin, rakennuttajat rakentavat asuntoja jatkossakin vain sen verran, että odotettavissa on tuottoa.

 Tarvitsemme jatkossakin valtion tukemaa asuntotuotantoa, sillä se on paras keino mahdollistaa myös pienituloisille ihmisille turvallinen ja pitkäkestoinen asuminen. Luottaessaan asuntotuotannossa liikaa markkinalogiikkaan hallitus pelaa rulettia monien työntekijöiden toimeentulolla ja hyvinvoinnilla. Jos markkinaehtoista asuntotuotantoa halutaan kirittää, hallitus on vapaa yrittämään. Samaan aikaan ei kuitenkaan pidä vetää mattoa tuetun asuntorakentamisen alta.


Annika Rönni-Sällinen
Puheenjohtaja
Palvelualojen ammattiliitto PAM


Takaisin sivun alkuun