PÄÄKIRJOITUS: Asumisen tuet kannattelevat koteja ja hyvinvointiyhteiskuntaa

Yhteiskunnassa puhaltavat nyt tuulet, joiden myötä valtion tukimuodot kohtuuhintaisella asumiselle kyseenalaistetaan. Sekä asumistukea että ARA-asuntojen tuotantotukea halutaan supistaa.

On käsittämätöntä, että näin halutaan toimia aikana, jolloin asumiskustannukset ovat ennätyskorkealla ja kohonneet lainanhoitokulut nostavat niitä entisestään. Markkinoille tarvittaisiin entistä enemmän kohtuuhintaisia, normaaleja vuokra- ja asumisoikeusasuntoja. Niitä ei ole syntynyt markkinoille ilman ARA-tuotantoa.

Asumistuki puolestaan kohdistuu ennen kaikkea pienituloisiin asukkaisiin ja tuen leikkaus pistäisi asukkaita entistä ahtaammalle arjessaan. Myös toimeentulotuen käyttö lisääntyisi eli asumistuen leikkaus olisi varsinaista hölmöläisten hommaa.

Asuntomme 2/2023 -lehdessä sivulla 4–5 yleishyödyllisten vuokrataloyhtiöiden toimitusjohtajat tuovat esiin hyviä syitä, miksi ARA-tuotantoa tarvitaan eri puolella Suomea. Myös vuokra- ja asumisoikeusasukkaiden haastatteluissa sivulla 10–12 tuodaan esiin ARA-asumisen etuja, ja korostetaan, että ARA-asumisessa on ennen kaikkea kyse ihmisten kodeista, perusturvallisuuteen vaikuttavista asioista.

Kolmisen vuotta sitten saatiin aikaan parlamentaarinen eli yli puoluerajat ylittävä asuntopoliittinen toimenpideohjelma, jossa puolueet sitoutuivat yli hallituskausien valtion tukeman asuntotuotannon ylläpitämiseen.

Tulevalla hallituksella on nyt näytön paikka tuon ohjelman eteenpäin viemisessä. Jos tavallisten asukkaiden ääni ei tulevan hallituksen korviin kuulu niin ehkä se kuuntelee elinkeinoelämää ja sijoittajia. Yritykset tarvitsevat jatkossakin työntekijöitä, joilla on varaa maksaa omalla palkallaan asumisensa. Samoin asumistukea tarvitaan jatkossakin, jotta ihmisillä olisi varaa asua myös yksityisesti omistetuissa vuokra-asunnoissa.

Tulevan hallituksen on hyvä ymmärtää, että asumisen eri tukimuodot ovat olennainen osa hyvinvointiyhteiskuntaa ja voidaan jopa sanoa, että ne osaltaan kannattelevat sitä. Kyse on myös syvästi inhimillisistä asioista. Sitä ei pitäisi minkään hallituksen unohtaa.


SUNA KYMÄLÄINEN
Puheenjohtaja
Vuokralaiset VKL ry,
kansanedustaja


Takaisin sivun alkuun