Vakuus

Hylly, jolla kukkia, kynttilä ja maljakko.

Mikä on vakuus?

Vakuus ja vuokravakuus on hyvä erottaa toisistaan. Vakuus annetaan kaikkien vuokrasuhteeseen liittyvien velvoitteiden toteutumisen turvaamiseksi, kun taas vuokravakuudella voidaan turvata ainoastaan maksamattomat vuokrat.

Vakuus on pantti, joka luovutetaan vastapuolen haltuun sopimusehtojen täyttämisen turvaamiseksi. Useimmiten vuokrasuhteessa vuokralainen antaa vakuuden vuokranantajan haltuun vuokranmaksun ja huoneiston hyvän hoidon turvaamiseksi. Selkeyden vuoksi vuokrasopimukseen on hyvä kirjata, että vakuus annetaan kaikkien sopimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Vakuus on vuokralaisen omaisuutta koko vuokrasuhteen ajan. Vuokranantajan on säilytettävä vakuutta huolellisesti ja sen tulee olla erotettavissa vakuuden saajan (vuokranantajan) muusta omaisuudesta koko vuokrasuhteen ajan.

Vakuus voidaan maksaa myös vuokranantajalta vuokralaiselle, jolloin se toimii vuokralaiselle vakuutena siitä, että vuokranantaja täyttää sopimuksenmukaiset velvoitteensa. Tämä on kuitenkin käytännössä harvinaisempaa.


Kuinka suuri vakuus voi olla?

Vakuuden määrä voi enimmillään olla kolmen kuukauden vuokranmäärää vastaava summa. Jos vuokra vuokrasuhteen alkaessa on 500 euroa, on suurin mahdollinen vakuus 1500 euroa. Vakuuden määrä voi kuitenkin olla myös pienempi summa. Korkeimman oikeuden ennakkoratkaisun (KKO 2017:91)  mukaan lain mukainen vakuuden enimmäismäärä ei rajoita kolmannen osapuolen antamaa takausta.


Miten vakuus kannattaa toimittaa?

Vuokrasuhteessa annettavan vakuuden toimittamismuoto on sopimuksenalainen asia. Rahana toimitettava vakuus kannattaa aina pyrkiä toimittamaan vuokralaisen nimellä olevalle tilille, jolloin tilin korkohyöty tulee vuokralaisen hyväksi. Jos rahat laitetaan vuokranantajan nimellä olevalle tilille, on hyvä sopia siitä, että summalle kertynyt korko lisätään tilin pääomaan. Vuokrasuhteen päättyessä korkohyvitys palautetaan vakuuden myötä vuokralaiselle.

Tilin varojen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin vakuuksien säilyttämisen on lain vastaista. Varoilla ei saa edes tilapäisesti parantaa vakuudenhaltijan (vakuuden saajan / vuokranantajan) maksuvalmiutta.

Vakuutta ei tule koskaan luovuttaa vuokranantajan haltuun ennen huoneistoon tutustumista ja vuokrasopimuksen allekirjoittamista!


Vakuuden palauttaminen

Vakuus palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päätyttyä kahden viikon kuluessa. Mikäli vuokrasuhteen aikana on tapahtunut omistajanvaihdos asuinhuoneiston omistajan myydessä huoneistonsa, on uusi vuokranantaja velvollinen palauttamaan vakuuden vuokralaiselle riippumatta siitä, onko vakuutta siirretty omistajanvaihdoksen aikana ostajalle.

Ennen vakuuden palauttamista vuokrasuhteen osapuolten olisi hyvä sopia yhteinen aika lopputarkastukselle. Lopputarkastus tehdään huoneistossa, kun huoneisto on sekä tyhjennetty että siivottu. Hyvän vuokratavan mukaan vuokralaisen tulee viedä kaikki irtainomaisuutensa pois huoneistosta sekä puhdistaa pinnat. Mikäli esim. loppusiivous on tehty huolimattomasti ja asunto on edelleen likainen, voi vuokranantaja pidättää vakuudesta osan siivouskulujensa kattamiseksi.

Vuokranantajan pidättäessä vakuutta tulee tämän yksilöidä vuokralaiselle, mihin tarkoitukseen vakuutta on käytetty ja esittää perusteet vakuuden käytöstä työmäärän ja materiaalin osalta. Mikäli koko vakuutta ei tarvita kulujen kattamiseen, on ylijäävä osuus palautettava vuokralaiselle. Vakuutta ei saa käyttää normaalista asumisesta ja normaalista kulumisesta aiheutuvien vikojen korjaamiseen.

Vakuus on palautettava vastapuolelle viivytyksettä ja täysimääräisenä vuokrasuhteen päätyttyä, jos täyttämättömiä velvoitteita ei ole.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vakuuteen vedoten jättää viimeisiä vuokria maksamatta.


Takaisin sivun alkuun