Lakineuvojamme vastaa

Voit lähettää kysymyksiä lakineuvojallemme Asuntomme-lehdessä julkaistavaksi: toimisto@vuokralaiset.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Miten voin asukkaana saada tietoa vuokranmäärittelyn oikeellisuudesta?


Vastaus:
Vapaasta vuokra-asunnosta ilmoittaessa vuokran määrä tulee kertoa ilmoituksessa.  Yksityisten omistamissa vuokra-asunnoissa vuokranantaja on arvioinut vuokratason omien kulujensa ja tuotto-odotustensa kautta. Eli näissä vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa oikeellisuus kysymyksenä on enempi omaa maksukykyyn perustuvaa.

Valtion lainoittamissa ns. ARA-kohteissa (kuntien vuokrataloyhtiöt, yleishyödyllisen yhteisöt ja suurin osa opiskelija-asuntoyhteisöistä) noudatetaan aravalainsäädäntöön perustuvaa omakustannusperiaatetta. Omakustannusperusteinen vuokranmääritys tarkoittaa, että kaikki vuokranmääräytymisyksikön menot katetaan vuokratuloilla.

Omakustannusvuokra muodostuu kolmesta osasta:

1)rahoitusvuokrasta

2) hoitovuokrasta

3) perusparannus-, ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin varautumisena kerättävästä vuokrasta.

ARA-asukkaana saat tietoa vuokranmäärityksestä vuokrankorotusilmoituksesta tai esimerkiksi asukastoimikunnalta. ARA-kohteiden vuokranantajilla on myös käytössään monia asukasviestinnän kanavia, joissa näitä korotukseen ja vuokranmääräytymiseen vaikuttavia eriä avataan.

Koska vuokran määräytyminen perustuu todellisiin kuluihin, kannattaa asukkaan seurata yleistä kustannustasoa. Sen muutokset heijastuvat vuokraan kuten viime talven sähkön hintapiikeistä huomattiin. Myös asukasvalvojalla on tilintarkastajan oikeudet ja hän voi tarkistaa oikeellisuutta ja viestittää siitä asukkaille salassapitovelvollisuus huomioiden.


Voiko määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanoa etuajassa?


Kysymys:
Minulla on määräaikainen vuokrasopimus, mutta sain opiskelupaikan toiselta paikkakunnalta ja haluaisin sanoa vuokrasopimukseni irti jo etuajassa. Onko se mahdollista?

Vastaus:
Jos vuokrasopimuksen osapuolet haluavat päättää vuokrasuhteen, sopimuksen päättäminen yhteisymmärryksessä onnistuu. Tällöin tehdään vuokrasopimuksen päättämissopimus, joka mahdollistaa sen, että osapuolet voivat valita sopimuksen päättymään vapaasti haluamanaan ajankohtana. Sopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi sopimukseen liittyvästä korvauksesta tai siitä, ettei mitään korvausta makseta puolin tai toisin. Sopimusvapaus ja yhteisymmärrys mahdollistavat siis hyvin joustavasti erilaisia vaihtoehtoja.

Vuokrasuhteen päättämisestä kannattaa ehdottomasti aina sopia kirjallisesti.  Sopimukseen kannattaa kirjoittaa auki ainakin sopimuksen osapuolet, vuokrasopimus, jota päättäminen koskee sekä se, milloin sopimus päättyy.


Takaisin sivun alkuun