Alan järjestöt vaativat muutoksia lainsäädäntöön asumishäiriöihin puuttumiseksi

Rauhallinen sekä turvallinen asuntoyhteisö on kaikkien asukkaiden oikeus, ja kotirauha kuuluu kaikille. Tällä hetkellä tämä ei kuitenkaan toteudu, vaan häiriöitä ilmenee ympäri Suomen.

Onkin kohtuutonta, että esimerkiksi 50 asukkaan taloyhtiössä yhden asukkaan häiriköinti voi heikentää merkittävällä tavalla asumisrauhaa. Jotta vuokranantaja ja asunto-osakeyhtiö voivat reagoida asumisen häiriötilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti, heillä tulisi olla mahdollisuus saada poliisilta olennaiset tiedot asuntoon kohdistuneista hälytystehtävistä esimerkiksi häätöoikeudenkäyntejä varten.

– Tällä hetkellä vuokranantajilla tai asunto-osakeyhtiöillä ei ole mahdollisuutta saada tietoa poliisille tehdyistä ilmoituksista huoneistossa vietettävästä häiritsevästä elämästä tai poliisin tästä johtuvista käynneistä huoneistossa. Tulkinta perustuu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuihin vuosilta 2005 ja 2011. Tieto olennaisista poliisikäynneistä mahdollistaisi tehokkaamman ja nopeamman puuttumisen asumisen häiriötilanteisiin, toteaa johtaja Aija Tasa Raklista.

Vuokrasopimuksen purkamistilanteissa näyttövelvollisuus häiriöistä on vuokranantajalla ja vastaavasti huoneiston hallintaanottotilanteissa asunto-osakeyhtiöllä, joten sopimuksen purkamiseen tai hallintaan ottomenettelyyn ei voida lähteä puutteellisen näytön perusteella.

Edellä mainitussa vuodelta 2011 olevassa ratkaisussa on esitetty todistelukeinona muun muassa häiriöhavaintoja tehneiden henkilöiden toimimista todistajana.

– Muita osakkaita ja asukkaita voi kuitenkin olla vaikea saada häiriötilanteissa todistajiksi oikeusprosessiin, koska näiden henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat valitettavasti yleistyneet, sanoo toiminnanjohtaja Anne Viita Vuokralaisista. 

Järjestöt ovat keskustelleet oikeusministeriön ja sisäministeriön kanssa asiasta ja ehdottaneet muutoksia lainsäädäntöön. Lainsäädäntömuutosten lisäksi järjestöt ovat esittäneet, että tuomioistuinlaitoksen resursseja on lisättävä, jotta asumisen riita-asioiden menettelyt eivät vie kohtuuttomia aikoja ja hidasta esimerkiksi häätöprosesseja.

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n ja Vuokralaiset ry:n lisäksi tämän asian edistämisessä ovat mukana Suomen Kiinteistöliitto ry ja Suomen Vuokranantajat ry.


Takaisin sivun alkuun