Tarkista asumistukesi olosuhteiden muututtua

Jos tulosi ovat pienet, voit hakea Kelasta asumistukea. Asumistuki vuokraan tai vastikkeeseen voi olla korkeintaan 80 % asumismenoista. Asumismenoilla on yläraja eli suurin asumismenojen euromäärä, jonka perusteella asumistukea voi saada.

Asumistukeen vaikuttavat ruokakunnan kaikkien jäsenten tulot. Tuen määrään vaikuttavat ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet. Tulot otetaan huomioon bruttona eli ennen verojen vähentämistä.

Asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi ja tarkistetaan vähintään vuoden välein. Jos tulot, asumismenot tai ruokakunnan muut olosuhteet muuttuvat, asumistuki täytyy ja kannattaa tarkistaa jo aiemmin. Muista ilmoittaa muutoksista Kelaan eli hakea asumistuen tarkistusta.

Hae asumistukea osoitteesta www.kela.fi.