Indeksikorotuksen laskeminen

Esimerkkilaskelma

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100.

Esimerkissä vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2017, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1923, on helmikuulta 2017. Vuokraksi on sovittu 700 euroa. Vuokraa tarkistetaan vuosittain. 

Vuokrankorotus lasketaan siten, että korotusajankohdan indeksiluku jaetaan vuokrasopimuksen solmimisen aikaisella indeksiluvulla. Näin saatu vastaus kerrotaan alkuperäisellä vuokranmäärällä.


Vuokran tarkistus vuonna 2018

Helmikuun 2018 elinkustannusindeksin pisteluku on 1935. Tarkistettu vuokra on siten:

1935 / 1923* 700 euroa = 704,36 euroa


Vuokran tarkistus vuonna 2020

Helmikuun 2020 indeksipisteluku on 1976. Uudeksi euromääräiseksi vuokraksi saadaan:

1976 / 1923* 700 euroa = 719,29 euroa


Lähde: Tilastokeskus