Avaimet

Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantajan tulee huolehtia vuokrahuoneiston turvallisuudesta avainten ja lukitusten osalta.

Huoneistoa vuokrattaessa tulee vuokralaiselle luovuttaa riittävä määrä avaimia. Hyvänä määränä voidaan pitää vähintään kolmea avainta per huoneisto tai yhtä avainta asukasta kohden lisättynä vara-avaimella. Vuokralaisella on oikeus saada kohtuullinen määrä lisäavaimia omalla kustannuksellaan. Myös vuokranantajalla saa olla avaimet huoneistoon. Poismuutettaessa on kaikki avaimet palautettava vuokranantajalle. Avainten luovutuksesta ja myös palautuksesta on hyvä tehdä kuitti, josta ilmenee avainten lukumäärä.

Avaimia pitää käsitellä huolellisesti. Avaimiin ei pidä laittaa tunnisteita kuten nimeä ja osoitetta. Avainten häviäminen ei automaattisesti johda lukkojen sarjoitusvelvollisuuteen.